Archief voor september, 2016

OCW heeft opnieuw middelen beschikbaar gesteld voor bekostiging van een regionale procesbegeleider leerlingendaling. Dit betekent dat schoolbesturen (vo en po) die te maken hebben met krimp, nog tot 30 november aanstaande een aanvraag kunnen indienen. Met de regeling wil OCW samenwerking tussen schoolbesturen in krimpende regio’s tot stand brengen. Het beoogde resultaat van de procesbegeleiding is een meerjarig voorzieningenplan met een goede balans van vraag en aanbod op de lange termijn. Voorwaarde is dat minimaal 2 schoolbesturen en 2 gemeenten…

Met gepaste trots presenteren we u onze nieuwe website. We hebben de website dynamischer en gebruiksvriendelijker gemaakt. Bovendien leest u meer over de projecten die we gerealiseerd hebben, of waar we nog mee bezig zijn. Hierdoor krijgt u een betere indruk van het brede scala aan werkzaamheden dat wij doen op het gebied van huisvesting, financiering en organisatie. Op onze nieuwe site stellen onze mensen, de adviseurs en ondersteuners, zich persoonlijk aan u voor. En bovendien vertellen opdrachtgevers iets over…

Eén van onze samenwerkingspartners, Stichting Maatschappelijk Vastgoed, heeft een mooi succes behaald met het concept ‘Huren als eigenaar’ ofwel 'bouwen zonder geld'. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft namelijk aan het model een publicatie gewijd met als titel: ‘Innovatieve financiering voor energiezuinige en frisse scholen’. Dit betekent dat de stichting nu werkt aan een landelijke uitrol van het concept. De publicatie is gemaakt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO.nl stimuleert duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Stichting Maatschappelijk…