Archief voor november, 2016

Vorig jaar verdwenen ruim 100 brinnummers in Nederland en de verwachting is dat dit aantal in 2016 nog hoger is. De belangrijkste reden: een fusie tussen twee of meer scholen. Dalende leerlingenaantallen is meestal de aanleiding voor schoolbesturen om kritisch te kijken naar het aantal onderwijslocaties in een regio. Er wordt gezocht naar verschillende vormen van samenwerking en in veel gevallen leidt dit tot een fusie van scholen. In de praktijk blijkt dat een fusieproces tussen twee of meer scholen…

Duurzame inzetbaarheid is een actueel thema in het onderwijs, zeker nu de vergrijzing toeneemt. Veel organisaties vinden het lastig om concrete invulling te geven aan het begrip duurzame inzetbaarheid. Daarom is er vanaf half november opnieuw subsidie beschikbaar van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Deze subsidie kunt u gebruiken voor advies en ondersteuning op maat. (meer…)