Archief voor februari, 2017

Verschil van inzicht komt in alle geledingen van het onderwijs voor. Soms leidt dit tot een verstarring van de verhoudingen of zelfs tot conflicten. Passend onderwijs, een IHP of regionale samenwerking in verband met leerlingendaling; onderwerpen waarbij de gemoederen soms hoog oplopen. Vaak slagen de partijen erin om, samen met een onafhankelijk procesbegeleider, tot een oplossing te komen. Lukt dit écht niet, dan kan mediation een oplossing zijn. PentaRho krijgt in de dagelijkse praktijk geregeld met tegengestelde belangen te maken.…

De verwachting is dat zeer binnenkort de wet ‘bevordering mediation’ wordt aangeboden voor behandeling in de Tweede Kamer. Ook het onderwijs moet zich op de komst van deze wet voorbereiden, vindt Frans Spekreijse, gecertificeerd mediator, voorzitter van de Vereniging Mediators bij de Overheid en bestuurslid van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Vrijdagochtend 24 maart hoort u tijdens de expertmeeting 'Mediaton in het onderwijs' wat de consequenties van deze wet voor het onderwijs zijn.  (meer…)

Bestuurlijke samenwerking blijkt steeds vaker hét antwoord op dalende leerlingenaantallen. Dat bewijst ook Personeelscluster Oost Nederland, een samenwerkingsverband van 35 schoolbesturen. Met het project ‘PON in beweging’ slaagde PON erin gedwongen ontslagen te voorkomen en mensen in beweging te krijgen én te laten werken aan loopbaanperspectief. Op donderdag 26 januari organiseerde PON een congres ‘Loopbaanperspectief in het primair onderwijs’ voor directeuren, bestuurders en beleidsmakers. [titleblock size="h2"]Oplossing voor boventalligheid[/titleblock] Penta Rho-adviseur Fred Ruijling stond aan de wieg van het project ‘Pon in…