Verschil van inzicht komt in alle geledingen van het onderwijs voor. Soms leidt dit tot een verstarring van de verhoudingen of zelfs tot conflicten. Passend onderwijs, een IHP of regionale samenwerking in verband met leerlingendaling; onderwerpen waarbij de gemoederen soms hoog oplopen. Vaak slagen de partijen erin om, samen met een onafhankelijk procesbegeleider, tot een oplossing te komen. Lukt dit écht niet, dan kan mediation een oplossing zijn.

PentaRho krijgt in de dagelijkse praktijk geregeld met tegengestelde belangen te maken.  ‘Met name bij complexe trajecten, zoals bestuurlijke samenwerking in het kader van passend onderwijs of bij samenwerking tussen scholen in een Integraal Kindcentrum,’ aldus adviseur Henk Norder. ‘In veel gevallen begint onze rol als procesbegeleider met het op tafel krijgen van alle verschillende belangen. Om vervolgens te kijken waar we mensen kunnen verbinden en belangen kunnen overbruggen. Als dat gelukt is, kun je constructief verder met elkaar.’

In gesprek blijven

Ook onze huisvestingsadviseurs komen in huisvestingstrajecten veelvuldig tegengestelde belangen tegen. ‘Bij het opstellen van een IHP moeten gemeente en schoolbesturen echt met elkaar aan de slag. Integrale huisvestingsplannen worden steeds belangrijker en het lijkt er zelfs op dat een IHP verplicht gaat worden. De kunst is om met elkaar in gesprek te blijven en samen een weg te vinden om een gedragen plan te maken.’

Er zijn ook voorbeelden waarbij het niet lukt om tot een goed eindresultaat te komen. ‘Dan besluiten de partijen om een IHP te maken waar in feite niks in staat. Daar heeft niemand iets aan. De gemeente niet én de schoolbesturen niet.’
PentaRho zet daarom altijd alles in het werk om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. ‘Ook maken we de zaken zo concreet mogelijk, om het maximale eruit te kunnen halen voor een toekomstbestendig en waardevol IHP.’

Soms is mediation een uitkomst

‘In de meeste gevallen lukt het prima om samen een oplossing te vinden. Echter, we kunnen allerlei plannen maken; de mensen maken het verschil. Als iedereen bereid is zich te verplaatsen in de positie van de ander, dan kun je samen heel veel oplossen,’ vinden de adviseurs. ‘Komen de partijen totaal niet bij elkaar en is het conflict hoog opgelopen, dan kan een mediator een oplossing bieden. Dat voorkomt in elk geval dat de partijen in een rechtszaal lijnrecht tegenover elkaar komen te staan.’

Als iedereen bereid is zich te verplaatsen in de positie van de ander, dan kun je samen heel veel oplossen. Lukt dat écht niet, dan biedt mediation uitkomst.

Breng uw casus in

Op 24 maart 2018 organiseerden wij een expertmeeting ‘Mediaton in het onderwijs’. Tijdens deze meeting kregen aanwezigen onder andere antwoord op de vraag wat de nieuwe wet ‘bevordering mediation’ concreet voor het onderwijs betekent. Heeft u de meeting gemist en wilt u uw casus inbrengen? Neem dan contact op met Henk Norder.