Archief voor mei, 2017

Veel schoolbesturen hebben te maken met leerlingendaling. Uit de bevolkingsprognoses blijkt dat ook de komende jaren de krimp in Nederland op grote schaal doorzet. In sommige delen van ons land bedraagt de krimp de komende 15 jaar meer dan tien procent. Dat deze krimp ook in de nabije toekomst grote gevolgen zal hebben voor het onderwijs, staat buiten kijf. PentaRho is in 18 regio’s in Nederland werkzaam in het kader van de procesbegeleiding leerlingendaling. Met schoolbesturen en gemeenten wordt gewerkt aan…

Veel schoolbesturen hebben te maken met leerlingendaling. Ook de komende jaren zet volgens de bevolkingsprognoses de krimp in Nederland op grote schaal door. Niet alleen in de bekende krimpgebieden in het zuiden en noorden, maar ook in meer gemeenten in het midden van het land en in het Groene Hart. (meer…)