Archief voor januari, 2018

Negentien schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs in Gelderland en Utrecht werken de komende jaren samen in het Regionaal Transfercentrum (RTC) Gelderland-Utrecht. Op woensdag 17 januari 2018 ondertekenen zij de officiële samenwerkingsovereenkomst. Het uitgangspunt van deze krachtenbundeling is goed werkgeverschap. De schoolbesturen willen gezamenlijk werkgelegenheid behouden, kwaliteit van het personeel vergroten, instroom van jonge leerkrachten bevorderen en mobiliteit stimuleren. Het RTC beschikt over een vervangingspool bestaande uit een vaste en een flexibele schil van vervangers. Deze vervangers worden op de…

De minister voor basis- en voorgezet onderwijs heeft middelen beschikbaar gesteld voor schoolbesturen/ basisscholen, zodat zij inzicht kunnen krijgen in de manier waarop werkdruk in het onderwijs verlicht kan worden. Doel is om tot daadwerkelijke werkdrukverlichting te komen. Elk bestuur kan voor 1 school een subsidie-aanvraag indienen. De subsidie bedraagt maximaal € 8.000,--. De aanvraag bestaat in ieder geval uit een plan van aanpak en een begroting en kan met behulp van een digitaal aanvraagformulier ingediend worden. Zodra de subsidie toegekend wordt, zal er…