Subsidie werkdrukverlichting beschikbaar

De minister voor basis- en voorgezet onderwijs heeft middelen beschikbaar gesteld voor schoolbesturen/ basisscholen, zodat zij inzicht kunnen krijgen in de manier waarop werkdruk in het onderwijs verlicht kan worden. Doel is om tot daadwerkelijke werkdrukverlichting te komen.

Elk bestuur kan voor 1 school een subsidie-aanvraag indienen. De subsidie bedraagt maximaal € 8.000,–. De aanvraag bestaat in ieder geval uit een plan van aanpak en een begroting en kan met behulp van een digitaal aanvraagformulier ingediend worden. Zodra de subsidie toegekend wordt, zal er een onderzoek naar de oorzaken van werkdruk uitgevoerd moeten worden.

Wat kan PentaRho voor u betekenen?

PentaRho zal u voor het genoemde subsidiebedrag ondersteunen bij de subsidie-aanvraag (inclusief het opstellen van de benodigde documenten) en bij de uitvoering van daarbij behorende aanpak (afhankelijk van de fase waarin de school zich bevindt, zie publicatie Staatscourant). Indien het subsidiebedrag niet toegekend wordt, brengen wij geen kosten in rekening voor onze hulp bij de aanvraag.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in onze aanpak? Neem dan contact op met Daphne Lodeweges, haar contactgegevens vindt u rechtsboven op deze pagina.

Wilt u meer weten over de subsidieregeling, klik dan hier voor de publicatie in de Staatscourant (nr. 77)