Archief voor maart, 2018

Na een aantal slechte jaren is de kinderopvang weer groeiende. Op alle fronten wordt verder gewerkt aan kwaliteitsverbetering, o.a. onder invloed van de Wet IKK (Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang) die op 1 januari 2018 in werking is getreden. Ook zien we dat schoolbesturen steeds vaker intensief willen samenwerken met kinderopvangorganisaties of zelfs kiezen voor kinderopvang in eigen beheer. In de praktijk zien wij veelal drie verschillende samenwerkingsvormen tussen onderwijs en opvang; het makelaarsmodel, de co-productie en kinderopvang in eigen…

Als schoolbestuur voor voortgezet onderwijs maakt u kosten voor het gebruik van sportvoorzieningen en/of sportvelden ten behoeve van het bewegingsonderwijs. U kunt recht hebben op een vergoeding hiervoor van de gemeente op basis van de Verordening onderwijshuisvesting. We merken in de praktijk dat veel schoolbesturen hier niet van op de hoogte zijn, terwijl deze vergoeding kan oplopen tot een flink bedrag per voorziening per jaar. Er is specifieke kennis nodig om te kunnen bepalen of u als schoolbestuur recht heeft…