Bij een Integraal Kind Centrum (IKC) is er sprake van een vergaande variant van samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang; er is sprake van één pedagogische visie, één team en één centrale aansturing. De manier waarop het IKC tot stand komt, de uitwerking en de uitvoering kan per situatie verschillen. Hierbij kunnen veel verschillende ruimtelijke, inhoudelijke en zakelijke factoren van invloed zijn.

PentaRho heeft veel ervaring opgedaan met het opzetten en  begeleiden van IKC’s. Deze kennis willen we graag met u delen in een kosteloze expertmeeting met de volgende thema’s:

Visieontwikkeling

Het is belangrijk om bij de wens tot samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang, goed stil te staan bij de ontwikkeling van de gezamenlijke visie én de vertaling naar de praktijk. Wat is de gezamenlijke droom en hoe kan deze verwezenlijkt worden?

Samenwerkingsmodellen

Welke samenwerkingsvorm past het beste voor zowel het onderwijs als de kinderopvangorganisatie: het makelaarsmodel, de co-productie of kinderopvang in eigen beheer? Welke financiële consequenties zijn hieraan verbonden?

Bedrijfsvoering/huisvesting

Welke invloed heeft de inhoudelijke samenwerking op de bedrijfsvoering en de huisvesting? Hoe vertaal je de gezamenlijke visie het beste in stenen, rekening houdend met de verschillende wet- en regelgeving en de gewenste flexibiliteit? En hoe ga je om met inpassing in een bestaand gebouw?

Onderschat het gebouw niet als derde pedagoog. Het gebouw kan als ontwikkelomgeving functioneren en stimulerend werken voor kinderen.
Jan-Willem Bedeaux (Kanteel)


Meer weten over de hiervoor genoemde thema’s of liever een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag om het puntje op de i te zetten van uw IKC.