Archief voor november, 2018

Veel schoolbesturen hebben te maken met leerlingendaling. PentaRho is in 18 regio’s in Nederland werkzaam (en werkzaam geweest) als procesbegeleider in het kader van de procesbegeleiding leerlingendaling. Één van die regio’s betreft het primair onderwijs in Zuidoost- Friesland (Opsterland, Oost- en Weststellingwerf). (meer…)

Onderwijs en kinderopvang moeten bij IKC-ontwikkeling meer gelijkwaardige partners zijn. Dat is de belangrijkste conclusie uit de expertmeeting IKC-ontwikkeling, georganiseerd door PentaRho.  (meer…)

Veel scholen in het voortgezet onderwijs lopen rond met de gedachte ‘we moeten iets met formatief toetsen'. Maar wat precies en hoe dan? Dan zijn er vaak nog veel vraagtekens en geen antwoorden. Toch moeten scholen er volgens onderwijsvernieuwer en PentaRho-adviseur Daphne Lodeweges echt mee aan de slag.  "Formatief toetsen is dé manier om leerlingen de juiste vaardigheden voor de 21e eeuw mee te geven. Om betekenisvol leren te stimuleren, moeten leerlingen meer betrokken worden bij het eigen leerproces. En…

Samen met drie andere adviesbureaus (B&T, Infinite Financieel en Fenom) biedt PentaRho jonge starters op de arbeidsmarkt een traineeship van 10 maanden aan. De starters krijgen de kans te groeien, hun talenten te ontwikkelen en zich breed te oriënteren in onderwijsland. (meer…)