Ruim twee jaar geleden is PentaRho, in opdracht van het ministerie van OCW, gestart met regionale procesbegeleiding leerlingendaling in het voortgezet onderwijs (VO). Op 8 juni heeft minister Slob de Kamer geïnformeerd over de voortgang van de uitwerking van de adviezen aan de commissie Dijkgraaf.

“We zien dat besturen die elkaar altijd beconcurreerden, nu toch gaan samenwerken. Het gaat niet langer over het belang van de eigen organisatie, maar vooral over het belang van de leerling en het onderwijsaanbod in de regio. Als je vanuit dat punt vertrekt, kun je echt stappen zetten”, aldus Fred Ruijling en Marieke Stevering (beiden procesbegeleiders namens PentaRho).

Ook de derde voortgangsbrief van minister Slob haakt hier op aan. “De ervaring leert dat de procesbegeleiders onderling vertrouwen kunnen bewerkstelligen. Dit heeft ertoe geleid dat in enkele van deze regio’s de besturen naar elkaar hebben uitgesproken de samenwerking aan te gaan. Ik volg deze ontwikkelingen op de voet”, aldus minister Slob.

Blijvende ondersteuning

Bij leerlingendaling zijn de gevolgen voor leerlingen aanzienlijk en de oplossingen veelal complex. De minister is dan ook van plan de besturen de komende tijd te blijven ondersteunen; financieel maar ook door de inzet van procesbegeleiders.

Tot maart 2022 gaan de procesbegeleiders van PentaRho nog in meerdere regio’s aan de slag. Het ministerie wijst de regio’s aan. De Kamer ontvangt in 2022 een nieuwe voortgangsbrief.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over procesbegeleiding leerlingendaling of fusietrajecten, neem dan contact op
met Fred Ruijling of Marieke Stevering-Rutten.