Visitatie 'kwaliteit van uw onderwijs'

Kwaliteit van uw onderwijs
Uit onderzoek blijkt dat veel scholen (zowel in het primair onderwijs als in het voorgezet onderwijs) zich pas na een bezoek door de inspectie werkelijk realiseren hoe de school er kwalitatief voorstaat. Menig schoolbestuur wordt verrast door de negatieve uitkomst van een inspectieonderzoek. Een manier om deze onprettige verrassing te voorkomen, is door tijdig een visitatie uit te voeren die vergelijkbaar is met een uitvoerig onderzoek door de onderwijsinspectie.

De visitatie

PentaRho biedt schoolbesturen de mogelijkheid om, als externe partij zonder belangen, een visitatie uit te laten voeren. Deze visitatie is zo ingericht dat deze op korte termijn kan worden uitgevoerd en een beperkte investering vergt van de betrokken school. Het resultaat is een beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs van een school naar de meetlat die de onderwijsinspectie hanteert. De uitkomst verduidelijkt of de school bulletproof is voor een onderzoek door de inspecteur. Als dat niet het geval is, wordt concreet aangegeven welke acties moeten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de school alsnog binnen afzienbare tijd inspectieproof kan zijn. PentaRho helpt u desgewenst bij het opstellen van een plan van aanpak en bij de uitvoering (op onderdelen) hiervan.

Een visitatie bestaat onder andere uit:

  • lesobservaties
  • gesprekken met directie, intern begeleiders en leerkrachten
  • indien gewenst gesprekken met ouders en/of leerlingen
  • een documentenanalyse

Het is ook mogelijk een deelvisitatie uit te voeren. Deze visitatie richt zich bijvoorbeeld op een aantal kwaliteitsaspecten die u onderzocht wilt hebben. Elk traject start met een intakegesprek waarin de kaders worden besproken en vastgelegd. De visitatie wordt (indien gewenst) afgesloten met een eindrapportage.

Voorbereiding school

Een week voor het bezoek van de auditoren ontvangt de schooldirectie het programma en een overzicht van de benodigde schooldocumenten. De directie wordt gevraagd de beschikbare documenten te verzamelen en is verantwoordelijk voor het intern verspreiden van het programma.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over onze aanpak?  Neem dan gerust contact op met Willeke Wolf via telefoonnummer 055 538 66 90 of per mail: info@pentarho.nl. Willeke komt graag naar u toe voor een vrijblijvende kennismaking.