Archief voor ‘Onderwijsvernieuwing’ Categorie

Onderwijs en kinderopvang moeten bij IKC-ontwikkeling meer gelijkwaardige partners zijn. Dat is de belangrijkste conclusie uit de expertmeeting IKC-ontwikkeling, georganiseerd door PentaRho.  (meer…)

Veel scholen in het voortgezet onderwijs lopen rond met de gedachte ‘we moeten iets met formatief toetsen'. Maar wat precies en hoe dan? Dan zijn er vaak nog veel vraagtekens en geen antwoorden. Toch moeten scholen er volgens onderwijsvernieuwer en PentaRho-adviseur Daphne Lodeweges echt mee aan de slag.  "Formatief toetsen is dé manier om leerlingen de juiste vaardigheden voor de 21e eeuw mee te geven. Om betekenisvol leren te stimuleren, moeten leerlingen meer betrokken worden bij het eigen leerproces. En…

Bij een Integraal Kind Centrum (IKC) is er sprake van een vergaande variant van samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang; er is sprake van één pedagogische visie, één team en één centrale aansturing. De manier waarop het IKC tot stand komt, de uitwerking en de uitvoering kan per situatie verschillen. Hierbij kunnen veel verschillende ruimtelijke, inhoudelijke en zakelijke factoren van invloed zijn. PentaRho heeft veel ervaring opgedaan met het opzetten en  begeleiden van IKC’s. Deze kennis willen we graag met u…

Na een aantal slechte jaren is de kinderopvang weer groeiende. Op alle fronten wordt verder gewerkt aan kwaliteitsverbetering, o.a. onder invloed van de Wet IKK (Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang) die op 1 januari 2018 in werking is getreden. Ook zien we dat schoolbesturen steeds vaker intensief willen samenwerken met kinderopvangorganisaties of zelfs kiezen voor kinderopvang in eigen beheer. In de praktijk zien wij veelal drie verschillende samenwerkingsvormen tussen onderwijs en opvang; het makelaarsmodel, de co-productie en kinderopvang in eigen…

Na een aantal slechte jaren is de kinderopvang weer groeiende. Op alle fronten wordt verder gewerkt aan kwaliteitsverbetering, o.a. onder invloed van de Wet IKK (Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang) die op 1 januari 2018 in werking is getreden. Ook zien we dat schoolbesturen steeds vaker intensief willen samenwerken met kinderopvangorganisaties of zelfs kiezen voor kinderopvang in eigen beheer. In de praktijk zien wij veelal drie verschillende samenwerkingsvormen tussen onderwijs en opvang; het makelaarsmodel, de co-productie en kinderopvang in eigen…

Een simpele vraag. Met een eenvoudig antwoord “ja, natuurlijk”. Want wij zijn toch de onderwijsprofessionals? Wij geven het onderwijs vorm, onderwijs dat zou moeten aansluiten bij de (on)mogelijkheden van onze leerlingen. En toch horen we veel vaker “nee, het past niet”. Hoe komt dat toch? Daar liggen volgens mij een paar wat minder genoemde oorzaken aan ten grondslag. Benieuwd naar het hele artikel van Henk Noder als gastschrijver voor Biezonderwijs? Klik dan hier.

Ruim de helft van alle basisscholen werkt op dit moment met een ander schooltijdenmodel dan het traditionele model. Dat blijkt uit cijfers van DUO. Veel scholen oriënteren zich bovendien op de mogelijkheden om over te stappen op andere schooltijden. Zo’n 15 procent van de scholen met traditionele schooltijden wil in het nieuwe schooljaar al gaan werken met een ander schooltijdenmodel. Het veranderen van schooltijden is een intensief proces. Het kost tijd. Vooral omdat er zoveel partijen (leerkrachten, ouders, directie, MR,…

Sinds basisschool De Zuidster in Zwolle werkt met een (variant van het) continurooster (vier gelijke dagen, woensdagmiddag vrij) is er beduidend meer rust in de school. Leerlingen hebben minder conflicten, leerkrachten ervaren meer rust in de pauzes en na schooltijd is er meer ruimte voor overleg. Volgens Marianne Westerman, directeur van de Zuidster, is een flinke meerderheid van het team, de ouders en de kinderen dan ook erg blij met de nieuwe schooltijden. Het realiseren van één pedagogisch klimaat gedurende…

Bestuurlijke samenwerking blijkt steeds vaker hét antwoord op dalende leerlingenaantallen. Dat bewijst ook Personeelscluster Oost Nederland, een samenwerkingsverband van 35 schoolbesturen. Met het project ‘PON in beweging’ slaagde PON erin gedwongen ontslagen te voorkomen en mensen in beweging te krijgen én te laten werken aan loopbaanperspectief. Op donderdag 26 januari organiseerde PON een congres ‘Loopbaanperspectief in het primair onderwijs’ voor directeuren, bestuurders en beleidsmakers. [titleblock size="h2"]Oplossing voor boventalligheid[/titleblock] Penta Rho-adviseur Fred Ruijling stond aan de wieg van het project ‘Pon in…

Elke basisschool heeft goede communicatie met ouders hoog in het vaandel staan. Toch weet u waarschijnlijk ook dat het nog vaak mis gaat.  Ouders hebben een volle agenda en blijken soms, ondanks nieuwsbrieven, niet op de hoogte van activiteiten of vrije dagen. Om dit probleem te tackelen, heeft PentaRho in samenwerking met Simplix de Schoolapp-po ontwikkeld. Schoolapp-po is dé app voor basisscholen waarmee u snel en gemakkelijk met ouders communiceert.  (meer…)