Financiering

schoolplein

Financiering van maatschappelijk vastgoed

In deze tijden bent u gedwongen om zeer efficiënt met de beschikbare middelen om te gaan. Veel gemeenten en schoolbesturen stellen zichzelf dan ook de vraag: is onze vastgoedportefeuille nog gezond, gezien alle maatschappelijke en inhoudelijke ontwikkelingen?

PentaRho helpt u bij het maken van onderbouwde keuzes voor de toekomst op het gebied van:

  • beleid en beheer van maatschappelijk vastgoed
  • doordecentralisatie
  • financiering van projecten

U kunt weer sturen op uw vastgoed

Zaken als leegstand en verouderde huurcontracten kosten jaarlijks veel geld. Met doordacht strategisch vastgoedbeleid en efficiënt vastgoedbeheer kunt u veel besparen. De adviseurs van PentaRho maken het beeld voor u glashelder. U krijgt inzicht in de prestaties van uw maatschappelijk vastgoed en beschikt weer over sturingsinformatie. Wij koppelen deze gegevens aan trends en ontwikkelingen, zoals terugtredende overheid, krimp en leerlingendaling.
En om te zorgen dat de verschillende partijen in de gebouwen optimaal samenwerken, helpen wij u bij de inrichting van een efficiënte beheer- en exploitatieorganisatie.

Doordecentralisatie; een goed idee?

Doordecentralisatie is een actueel thema voor veel schoolbesturen en gemeenten. Is doordecentralisatie voor u als schoolbestuur c.q. gemeente aantrekkelijk? De adviseurs van PentaRho verzamelen voor u de gegevens die nodig zijn om tot een goed besluit te komen. Zowel in het geval van volledige doordecentralisatie van maatschappelijk vastgoed als op projectniveau.

Bouwen zonder geld? Het kan echt!

Heeft u geen geld om te investeren, maar wél de ambitie om uw verouderde gebouwen te vervangen? Met het in de praktijk bewezen concept ‘Huren als eigenaar’ kunt u uw ambities toch waarmaken. Het gaat om een alternatieve financieringsvorm van maatschappelijk vastgoed. Een uniek huurconcept voor het onderwijsveld.

Huisvesting, organisatie en financiën zijn niet los van elkaar te zien. Binnen PentaRho brengen we deze drie disciplines samen in één adviesbureau. Daarin zijn we uniek in Nederland!