Huisvesting - strategisch vastgoedbeleid kinderopvang

Strategisch vastgoedbeleid kinderopvang
Als kinderopvangorganisatie bent u afhankelijk van de vraag en beweging in de markt. Dit maakt het lastig om de langetermijnstrategie voor uw organisatie en uw vastgoed te bepalen. Toch is het belangrijk om gefundeerde strategische (vastgoed)keuzes te kunnen maken. Een aanzienlijk deel van de lasten van een onderneming (gemiddeld 15%) bestaat namelijk uit huisvestingskosten. Veel kinderopvangorganisaties worstelen dan ook geregeld met vragen zoals:

  • Gaan we voor eigendom of huur van een pand?
  • Op welke locaties gaan we aanbod verzorgen?
  • Hoe zorgen we dat we flexibiliteit behouden als het gaat om huisvesting?
  • Welke bouw- en huurbedragen zijn reëel?

Een strategisch huisvestingsplan geeft antwoord op al deze vragen.

Strategisch & toekomstbestendig huisvestingsplan

Onze adviseurs helpen u graag bij het opstellen van strategisch vastgoedbeleid. Aan de hand van een interactief proces bepalen we eerst de bestuurlijke kaders voor het plan. Met andere woorden: welke visie heeft u op de huisvesting van uw kindcentra, nu en in de toekomst?

Uitwerking per locatie
Per locatie werken we een aantal objectieve criteria uit – zoals voedingsgebied & technische staat van het pand – en schetsen wij een beeld van de omgeving en de concurrentie. Het totaaloverzicht van alle locaties geeft u houvast bij de te maken strategische keuzes: afstoten of handhaven, uitbreiden of inkrimpen, onderhoud intensiveren of niet etc.

Meer weten?

Onze adviseurs hebben veel ervaring met het opstellen van strategische huisvestingsplannen, ook voor kinderopvangorganisaties. Uiteraard beschikken zij over actuele kennis op het gebied van wet- en regelgeving aangaande bouwen en huren.

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek over de mogelijkheden en bent u geïnteresseerd in onze aanpak? Neem dan contact met ons op.