Huisvesting - beheer & exploitatie

Optimalisatie beheer & exploitatie

In gebouwen met meerdere gebruikers, is een goede samenwerking tussen de verschillende partijen een belangrijke succesfactor. Eén van de dingen die u dan goed geregeld moet hebben, is beheer & exploitatie.

Bij beheer & exploitatie gaat het om taken en verantwoordelijkheden, (huur)contracten en de beheerorganisatie. Als alles duidelijk geregeld is, kan er optimaal samengewerkt worden in bijvoorbeeld een integraal kindcentrum (IKC) of multifunctionele accommodatie (MFA).

Voorkom hoge exploitatiekosten

Gebouwen worden soms al jaren gebruikt door dezelfde partijen. Als er geen goede afspraken gemaakt zijn, kan dit leiden tot onenigheid en hoge exploitatiekosten. PentaRho helpt u bij het optimaliseren van het beheer en de exploitatie, zodat de verschillende partijen gezamenlijk goed gebruik kunnen maken van een gebouw.

De afspraken voor het beheer en de exploitatie die u voor ogen heeft, leggen wij helder voor u vast. Wij spreken de gebruikers en verdiepen ons in de contracten en cijfers. Vanzelfsprekend nemen we hierin ook optimalisatie van het gebruik van het gebouw mee, denk daarbij bijvoorbeeld aan gebruik in de avonduren.

Van huurbeleid tot contractmanagement

Zowel voor bestaande als nieuwe (multifunctionele) gebouwen, is het van belang om het beheer en de exploitatie goed te regelen. Graag nemen wij u werk uit handen; van exploitatiebegroting tot huurbeleid. Ook ondersteunen wij u graag bij het inrichten van de beheerorganisatie, regelen wij de notariële vastlegging ervan en stellen wij de huur- en servicecontracten voor u op.

U kunt er ook voor kiezen modules bij ons af te nemen om de bestaande afspraken te evalueren (zie de linkerkolom).

Ook voor individuele locaties

Beheer & exploitatie speelt niet alleen in gebouwen met meerdere gebruikers, maar kan ook op een individuele locatie bepalend zijn voor de bedrijfsvoering. PentaRho helpt u bij het financieel doorlichten ervan. Ook voor kinderopvangorganisaties kan dit veel opleveren en kostenbesparend werken, zeker in relatie tot de nieuwe wetgeving (Wet IKK).

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.