Home /Huisvesting /Beheer & exploitatie

Optimalisatie van beheer & exploitatie

In gebouwen met meerdere gebruikers, is een goede samenwerking tussen de verschillende partijen een belangrijke succesfactor. Eén van de dingen die u dan goed geregeld moet hebben is beheer & exploitatie. Dit gaat om de verantwoordelijkheden, (huur-) contracten en de beheerorganisatie. Als alles duidelijk geregeld is, kan er optimaal samengewerkt worden in een multifunctionele accommodatie (MFA).

Voorkom hoge exploitatiekosten

Gebouwen worden soms al jaren gebruikt door dezelfde partijen. Als er geen goede afspraken gemaakt zijn, kan dit leiden tot onenigheid en hoge exploitatiekosten. PentaRho helpt beheer & exploitatie van MFA’s te optimaliseren, zodat de verschillende partijen gezamenlijk goed gebruik kunnen maken van een gebouw.

De afspraken voor het beheer en de exploitatie van de MFA die u voor ogen heeft, leggen wij helder voor u vast. Wij spreken de gebruikers en verdiepen ons in de contracten en de cijfers. Vanzelfsprekend nemen we hierin ook optimalisatie van het gebruik van het gebouw mee, denk daarbij bijvoorbeeld aan gebruik in de avonduren.

Van huurbeleid tot contractmanagement

Zowel voor bestaande als voor nieuwe (multifunctionele) gebouwen, is het van belang beheer en exploitatie goed te regelen. Graag nemen wij u veel werk uit handen, van exploitatiebegroting tot huurbeleid. Ook ondersteunen we u met het inrichten van de beheerorganisatie, stellen huur- en servicecontracten op en regelen de notariële vastlegging hiervan.

Werken de verschillende partijen in een MFA niet goed samen? Wellicht is het beheer en de exploitatie dan niet optimaal georganiseerd. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.