Huisvesting - quickscan beheer & exploitatie

De quickscan
De quickscan omvat een korte analyse van de huidige situatie; is de situatie rondom eigendom, beheer en exploitatie nog up to date? Zijn er wijzigingen doorgevoerd die gevolgen hebben voor het beheer of de exploitatie? En wat zijn kansen en risico’s die niet zijn voorzien in het huidige plan?

Op basis van een analyse van zowel het beheerplan als de exploitatiebegroting geven wij aanbevelingen.

De eigendomssituatie en het beheer en de exploitatie van MFA’s en IKC’s is uniek. Reden te meer om dit maatwerk periodiek te controleren en te evalueren. Onze quickscan bevat een evaluatie van:

  • het eigendom: constructie, eigenaarslasten in relatie tot beheer
  • het beheer: constructie, contracten, relatie met het eigendom
  • de exploitatie: financiën (inkomsten/uitgaven en kansen & mogelijkheden)

Wij voeren een gesprek met de deelnemende partijen en/of met de penvoerder, inventariseren en analyseren relevante stukken en stellen een korte rapportage inclusief aanbevelingen voor u op.

Maatwerk is altijd mogelijk. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.