Huisvesting - integraal huisvestingsplan

Een toekomstbestendig huisvestingsplan

Met een integraal huisvestingsplan (IHP) geeft u als gemeente en schoolbestuur richting aan de toekomstige huisvesting van het onderwijs. U onderstreept daarmee het belang van huisvesting voor de kwaliteit van het onderwijs.

Wanneer u de toekomstige huisvestingsbehoefte van het onderwijs scherp in beeld heeft, kan een beter aanbod van onderwijsvoorzieningen gerealiseerd worden.

Breed gedragen visie op onderwijs; de basis van elk IHP

Huisvesting is een middel om uw onderwijskundige en maatschappelijke doelen te realiseren. Ons devies is dan ook: inhoud voorop! De basis voor een toekomstbestendig IHP is een breed gedragen visie op onderwijs.

PentaRho helpt u bij het formuleren van de visie en het creëren van draagvlak. Feitelijke gegevens, visies op onderwijs en samenwerking en spreiding van voorzieningen en relevant beleid zijn belangrijke onderdelen om te komen tot een gezamenlijke zienswijze.

Plan voor onderwijshuisvesting voor de lange termijn

De gezamenlijke visie op onderwijshuisvesting wordt vertaald naar een IHP. Dit IHP geeft inhoudelijk inzicht in de huisvesting van scholen, mogelijk in combinatie met andere voorzieningen of in combinatie met strategische overwegingen zoals samenwerking tussen schoolbesturen of eventuele fusies. Uiteraard is hierbij ook rekening gehouden met leerlingenprognoses, ruimtebehoeften en beschikbare financiële middelen.

Wij berekenen verschillende scenario’s op basis waarvan u de juiste keuzes kunt maken. Met deze aanpak bent u verzekerd van een toekomstbestendig en duurzaam IHP.

Wilt u meer informatie over onze werkwijze? Neem gerust contact met ons op!