Huisvesting - leerlingendaling

Leerlingendaling vraagt om
toekomstbestendig plan

Daling van het aantal kinderen is in talrijke regio’s in Nederland een feit. Wellicht heeft u er als gemeente of schoolbestuur al mee te maken, of krijgt u er in de nabije toekomst mee te maken. De vraag die dan rijst, is: wat betekent dit voor uw ruimtebehoefte? Staan er straks lokalen of gebouwen leeg? Een ongewenste situatie die bovendien veel geld kost. PentaRho ondersteunt u bij alle vraagstukken die te maken hebben met krimp en leerlingendaling.

Als het aantal leerlingen daalt, komen er veel vragen op u af.

  • Hoeveel onderwijshuisvesting hebben we in de toekomst nodig?
  • Kunnen we leegstaande ruimtes gaan verhuren aan derden? Hoe regelen we dat goed?
  • Kunnen we samenwerken? En hoe geven we dat vorm?
  • Hoe verhoudt leerlingendaling zich tot ons integraal huisvestingsplan of onze visie op integrale kindcentra en op huisvesting?

In veel gemeenschappen speelt bovendien de vraag hoe de kwaliteit en spreiding van onderwijs- en kindvoorzieningen goed geregeld wordt, hoe onderwijs voor de verschillende denominaties behouden blijft en hoe onderwijs toegankelijk en ‘thuisnabij’ georganiseerd kan worden. Kortom: hoe zorgt u voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod en bijbehorende huisvesting?

Samen met u maken we een plan van aanpak

In bijeenkomsten komen we samen met u tot visieontwikkeling. U krijgt inzicht in leerlingenstromen en marktkarakteristieken. Ook ontwikkelen we verschillende scenario’s voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod. Dit resulteert in een breed gedragen en toekomstbestendig huisvestingsplan voor uw gemeente of schoolbestuur.

Als het aantal leerlingen in uw regio daalt, krijgt u te maken met vraagstukken op het gebied van financiën, organisatie en huisvesting. PentaRho ondersteunt onderwijsorganisaties bij al deze aspecten. Hierin zijn wij uniek! U haalt adviseurs in huis met veel expertise op het gebied van krimp en leerlingendaling. Onze jarenlange ervaring zetten wij graag in om nieuw perspectief voor uw organisatie te creëren.