Vragenlijst werkdruk en werkbeleving

Beste medewerker,

Binnenkort gaan we middels een teamsessie aan de slag met de invulling van de Collectieve Werkdrukmiddelen. Tijdens deze teamsessie komt de werkdruk en bijbehorende beleving, mogelijke oorzaken en oplossingen aan bod. Het doel van de teamsessie is in gezamenlijkheid te komen tot een advies over welke manier de werkdrukmiddelen teamspecifiek moeten worden ingezet. Voorafgaand aan deze gesprekken brengen we graag in beeld in welke mate werkdruk speelt binnen de teams. Deze informatie dient als input voor de gesprekken.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. De antwoorden worden anoniem verwerkt. 

Algemeen
Jouw e-mailadres vragen wij enkel om te kunnen verifiëren dat de vragenlijst slechts eenmaal per medewerker wordt ingevuld. De gegevens worden anoniem verwerkt. Individuele gegevens zijn alleen bij Penta Rho bekend en worden niet met anderen gedeeld.


Bijvoorbeeld: Jan Jansen is team 3 LWOO
Werkdruk en bijbehorende beleving

Meerdere antwoorden mogelijk
Deze vraag is niet verplicht.


Deze vraag is niet verplicht.
Tot slot
Deze vraag is niet verplicht.