Organisatie - Search & Select

Search & Select matcht!

Is er binnen uw onderwijsinstelling een vacature ontstaan voor een leidinggevende of bestuurlijke functie? Bent u op zoek naar een match tussen uw organisatie en een professional? Dan vormt PentaRho’s  Search & Select de verbindende factor tussen uw organisatie en de meest geschikte kandidaten voor uw vacature.

Op professionele en persoonlijke wijze begeleiden onze adviseurs u tijdens de gehele wervings- en selectieprocedure en helpen wij u bij het vinden van de juiste kandidaat. Door onze specifieke kennis op het gebied van organisatie-ontwikkeling/onderwijskundige vraagstukken, financiën en huisvesting, begrijpen wij wat u vraagt. PentaRho heeft deze expertises gebundeld in één bureau en dat is uniek in Nederland!

Wij richten ons – vanwege de ervaring en kennis van onze adviseurs in het onderwijsveld (en het daarin opgebouwde netwerk) – met Search & Select voornamelijk op leidinggevenden en bestuurders in het (speciaal) basisonderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs, middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Ook voorschoolse instellingen helpen wij graag verder bij het vinden van geschikte kandidaten.

Werkwijze

Wij begeleiden u vanaf het begin tot het einde tijdens de wervings- en selectieprocedure; van de daadwerkelijke zoekvraag naar de uiteindelijke benoeming van de juiste kandidaat!  Wij ondernemen de volgende stappen met u:

  • begeleiden bij totstandkoming profielschets (indien gewenst voorzien van een infographic of aan de hand van een creatieve bijeenkomst);
  • werving van kandidaten via diverse kanalen (websites, LinkedIn e.d.);
  • begeleiding tijdens selectieprocedure (inclusief voorselectie, check referenties e.d.);
  • advisering benoeming kandidaat;
  • ondersteuning bij arbeidsvoorwaardengesprek.

Drie maanden nadat de geselecteerde kandidaat is gestart, voert een adviseur van PentaRho een tussentijds gesprek met zowel de kandidaat als uw organisatie. Eventuele punten uit de selectieprocedure komen hierin naar voren, zoals de benodigde specifieke kennis, zorgpunten en het ontwikkelperspectief. Eenzelfde gesprek vindt zes maanden na indiensttreding plaats.

Resultaatverplichting

Het begeleidingstraject wordt op basis van resultaatverplichting uitgevoerd. Indien geen geschikte kandidaat wordt gevonden, zal de volledige wervingsprocedure (exclusief advertentiekosten en optionele uitgevoerde diensten) kosteloos worden herhaald. Dit geldt ook wanneer de geselecteerde kandidaat binnen zes maanden na indiensttreding de organisatie verlaat en er geen sprake is van verwijtbaar gedrag van de organisatie.

Interesse?

Als werkgever geïnteresseerd in Search & Select? Neem dan rechtstreeks contact op met Lizelot of vul het interesseformulier in!