Taakbeleid

Begrippen

Taakbeleid gaat over de optimale afstemming van het werk dat op school moet gebeuren (het takenpakket) en de kwaliteiten en de beschikbare tijd van het personeel van uw school. Taakbeleid bestaat uit drie onderdelen:
taakomvangbeleid, taakverdelingsbeleid en taakbelastingbeleid.

Wanneer deze drie onderdelen in balans zijn, is het mogelijk een optimale werkomgeving te creëren, waarbij (een hoge standaard op het gebied van) onderwijskwaliteit voorop staat; het primaire doel van uw onderwijsorganisatie.
Op deze pagina lichten wij de diverse begrippen/vormen van beleid graag aan u toe. 

Taakomvangbeleid
Taakomvangbeleid gaat over het op elkaar afstemmen van het totale takenpakket van de school, de beschikbare financiën en de ‘zittende’ formatie.

Taakverdelingsbeleid
Taakverdelingsbeleid gaat over het evenredig verdelen van het takenpakket van de school over de functies en de personeelsleden.

Taakbelastingbeleid
Goed taakbelastingbeleid richt zich op een rechtvaardige of uitlegbare verdeling van taken, waardoor medewerkers het gevoel hebben hun werk duurzaam te kunnen uitvoeren. Het verminderen van de ervaren werkdruk wordt hierbij vaak genoemd. Er is in veel gevallen sprake van een relevante relatie met het taakverdelingsbeleid.

De ervaren werkdruk behoort niet direct tot het domein van algemeen taakbeleid, maar vindt plaats binnen de professionele interactie tussen docent en leidinggevende, bijvoorbeeld in de functioneringsgesprekken. Goed taakverdelingsbeleid vermindert de ervaren werklast. Aspecten binnen of gerelateerd aan taakbelastingbeleid zijn bijvoorbeeld goed arbobeleid, actuele leer- en hulpmiddelen, een goed roosterbeleid en een accurate jaarplanning.

Binnen het taakbelastingbeleid is het van belang om oog te hebben voor het individu. Medewerkers verschillen en er is altijd sprake van een verschil in belastbaarheid. Ieder personeelslid gaat anders om met zijn/haar functie en takenpakket, zowel qua beleving als invulling. Daarnaast spelen persoonlijke factoren, zoals tevredenheid, het eigen functioneren, het welbevinden op school, de omgang met collega’s en leerlingen een rol. Binnen sommige onderwijsorganisaties wordt hiervoor specifiek geïndividualiseerd ‘belastbaarheidsbeleid’ gevoerd.