Taakbeleid

Onze werkwijze

Ons uitgangspunt is altijd maatwerk passend bij uw wensen en bij de cultuur binnen uw onderwijsorganisatie. De voorkeur gaat uit naar het werken met een werkgroep, met een gevarieerde samenstelling. Denk hierbij aan medewerkers van verschillende opleidingen, leeftijden, van onder- en bovenbouw en met verschillende bevoegdheden.

Het is gebleken dat het werken in een gemêleerde werkgroep leidt tot een breed gedragen opbrengst. Het proces laten begeleiden door een externe expert leidt tot een grote kans van slagen.

PentaRho zorgt gedurende het te doorlopen traject voor de inhoudelijke kennis, het voorzitterschap  en de benodigde ondersteuning/verslaglegging. Ook andere vormen van begeleiding zijn mogelijk, denk bijvoorbeeld aan het adviseren van uw eigen HRM-medewerker. PentaRho vervult in dat geval een coachende rol.

Met onze expertise dagen wij medewerkers in uw organisatie uit om out-of-the-box te denken, met andere woorden los te komen van het vaak ‘verstarde’ beeld van taakbeleid. Door een zorgvuldige voorbereiding – maximaal aansluitend bij uw organisatie en met creatieve werkvormen – en door een observerende en analyserende rol tijdens de bijeenkomsten, maken wij uw nieuwe taakbeleid zichtbaar. Taakbeleid, bottom-up opgebouwd, dat op een gedragen meerderheid kan rekenen!

Prettig vooral, omdat de eigen ervaringen over taakbeleid op een goede manier worden ingezet. Ze durven keuzes voor te leggen en nemen initiatieven om het proces vlot te trekken.

Mees Hakkenberg, rector CSG Willem de Zwijger in Schoonhoven