Ziekteverzuim - definitie

Wat verstaan we onder ziekteverzuim?
In de Dikke van Dale staat ziekteverzuim als volgt gedefinieerd: “Het wegblijven van het werk wegens ziekte”.

Volgens de CAO PO en CAO VO is een medewerker ziek wanneer de werkzaamheden – zoals met de werkgever afgesproken – geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerd kunnen worden.

Redenen ziekteverzuim

De redenen voor ziekteverzuim zijn grofweg te verdelen in twee categorieën.
1. Ziek door een fysieke beperking, zoals een longontsteking
2. Ziek door overige oorzaken, bijvoorbeeld problemen met de werk-privé balans

Categorie 1 is niet tot nauwelijks beïnvloedbaar. Medewerkers lopen altijd het risico om ziek te worden. Ziekmeldingen in categorie 2 kunnen ook niet altijd worden voorkomen. Verschillende omstandigheden binnen de organisatie kunnen hier echter wel van invloed op zijn. De manier waarop de organisatie omgaat met deze ziekmeldingen is vaak cruciaal voor de ernst en duur van de ziekte. De organisatie kan een actieve rol spelen in begeleiding en ondersteuning wat zowel preventief als curatief van aard kan zijn. PentaRho biedt handvatten om deze begeleiding en ondersteuning vorm te geven.

Verplichtingen

De werkgever is verplicht om de eerste 12 maanden van de ziekte 100% van het salaris door te betalen. Na 12 maanden ontvangt een nog steeds zieke medewerker 70% van het salaris tot het einde van het dienstverband. Er zijn verschillende stappen die ondernomen moeten worden in het kader van de Wet verbetering poortwachter.

Verzuimduur

In de duur van ziekteverzuim is een scheiding aan te brengen. Meestal wordt er gesproken over kort – middellang – lang verzuim. Uit het verzuimonderzoek PO en VO (2017) wordt duidelijk dat ruim 80% van de ziekmeldingen na 2 weken weer aan het werk is. Hier is sprake van kort tot middellang verzuim. De 20% die nog ziek blijft na 2 weken spreid zich uit over een lange periode, soms langer dan een jaar. Hier wordt gesproken over middellang – tot lang verzuim. In deze periode dient het salaris doorbetaald te worden, wat hoge kosten met zich mee brengt. De focus van ons traject ligt op het middellange tot lange verzuim om medewerkers weer gezond en vitaal aan het werk te krijgen en de kosten voor verzuim te beperken.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op!