Ziekteverzuim - werkwijze

Hoe pakken we het aan?

Om het verzuim binnen uw organisatie terug te dringen werken wij nauw met u samen om aan te sluiten op uw wensen en de behoeftes van uw organisatie.

QuickScan

Na een kennismaking met u en uw organisatie voeren wij een QuickScan uit die de huidige situatie in kaart brengt. Dit doen wij door een analyse te maken van de stand van zaken op zowel kwalitatief als kwantitatief niveau. Wij zullen u vragen naar verschillende kwantitatieve gegevens betreffende het ziekteverzuim van de afgelopen jaren. Daarnaast bevat de QuickScan een korte vragenlijst die onder andere het beleid van het ziekteverzuim in kaart brengt. Wij raden aan de vragenlijst door een lid van het CvB en/of een medewerker P&O in te laten vullen.

Rapportage

Door het combineren van kwantitatieve en kwalitatieve data leggen wij dwarsverbanden over de gehele organisatie. Op basis van deze gegevens schrijven wij een rapport waarin de huidige situatie van de organisatie in relatie tot ziekteverzuim inzichtelijk wordt gemaakt. De verzamelde data geven ons voldoende inzicht om aanbevelingen te doen om het verzuim binnen uw organisatie op korte en/of lange termijn terug te dringen.

In gesprek

Na afronding van het rapport voeren wij met u een gesprek over onze bevindingen en aanbevelingen. In dit gesprek gaan wij samen met u op zoek naar mogelijkheden om het ziekteverzuim terug te dringen en welke vervolgstappen nodig zijn. De vervolgstappen zijn gericht op het voorkomen van ziekteverzuim, het optimaliseren van het ziekteverzuimbeleid en het omgaan met (en indien mogelijk oplossen van) bestaande ziekmeldingen.

Onze ervaring is dat op basis van onze kennis en ervaring wij iedere organisatie de juiste handvatten kunnen leveren om het ziekteverzuim te verminderen.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op!