Home / Over ons

PentaRho

PentaRho is een landelijk opererend adviesbureau op het gebied van organisatieontwikkeling, huisvesting en financiering. Wij ondersteunen maatschappelijke organisaties, vooral onderwijsorganisaties en gemeenten, bij het waarmaken van hun ambities en het organiseren en creëren van ‘ruimte om te zijn’.

Wij helpen onze opdrachtgevers verder als het gaat om visie, haalbare concepten en kansen op het gebied van  samenwerking, alternatieve financiering en efficiency.

Huisvesting, organisatie en financiën zijn niet los van elkaar te zien. Daarom hebben wij deze expertises gebundeld in één bureau. Dat is uniek in Nederland. Wij benaderen uw vraagstuk altijd vanuit verschillende invalshoeken. U krijgt onze maximale ondersteuning bij het maken van haalbare en betaalbare keuzes. Of het nu gaat om ruimtelijk beleid, huisvesting, samenwerking of bijvoorbeeld onderwijsvernieuwing.

Onze adviseurs verbinden financiering, ruimte, organisatie én de mensen in een organisatie. Ze zijn gericht op plezierige samenwerking met u en alle betrokkenen in een project.

Opdrachtgevers waarderen onze transparante en persoonlijke aanpak, betrokkenheid, durf om vernieuwend te denken en resultaatgerichtheid.

In 2015 vierden wij ons 10-jarig bestaan. 10 jaar waarin wij vele prachtige projecten hebben uitgevoerd. Ook de komende jaren staan wij als uw partner voor u klaar met heldere en bruikbare adviezen. Zodat u uw ambities kunt waarmaken.

Benieuwd naar onze adviseurs? Bekijk ons team.