Home / portfolio / Procesbegeleiding anders organiseren 02A5

Kenmerken
  • primair onderwijs
  • 27 scholen po
  • 5 onderwijsteams
  • start januari 2014
  • gereed februari 2016
Procesbegeleiding anders organiseren 02A5

Stichting O2A5 heeft 27 basisscholen in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Als antwoord op krimp in leerlingenaantal hebben we ervoor gekozen onze managementstructuur aan te passen en toe te werken naar vijf onderwijsteams. Een collega die in een vergelijkbaar traject zat, adviseerde ons om PentaRho hierbij te betrekken.

PentaRho heeft voor O2A5 het plan van aanpak gemaakt voor clustering. Ze hebben het proces in stappen uit elkaar gerafeld en daarmee structuur aangebracht. Ook de daadwerkelijke implementatie heeft Henk Norder begeleid. Het was een plezierige samenwerking waarbij Henk een professionele vertaalslag heeft gemaakt naar de nieuwe praktijk.

Het is geen leuke boodschap om te vertellen dat er acht tot tien schooldirecteuren minder nodig zijn; er komen nogal wat emoties los natuurlijk.

In het hele proces naar clustering van scholen heeft Henk Norder ons op vakkundige wijze met raad en daad bijgestaan.

Henk heeft O2A5 erg geholpen om door de emoties heen te kijken en het zakelijk en professioneel aan te pakken in het belang van de organisatie en de mensen die er werken.

Op dit moment  (schooljaar 2017/2018) voert PentaRho – Fred Ruijling – een tussenevaluatie uit omtrent de invoering van onderwijsteams.