Home / portfolio / Interim-directeur samenwerkingsverband PassendWijs

Kenmerken
  • passend onderwijs
  • interim-management
  • start oktober 2017
  • gereed maart 2018
Interim-directeur samenwerkingsverband PassendWijs

Omdat de procedure voor opvolging van de directeur voor het samenwerkingsverband PassendWijs vertraging opliep, is Henk Norder ter overbrugging vijf maanden interim-directeur geweest.

Henk heeft merkbaar veel ervaring met samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Ons samenwerkingsverband is best complex en relatief groot, met 25 besturen en 134 scholen voor primair en speciaal onderwijs.

In korte tijd heeft hij een goede analyse gemaakt van de stand van zaken en van de zaken die opgepakt moesten worden.

Met zijn rustige analytische houding heeft Henk in korte tijd rust en orde gebracht in de werkstructuur van het samenwerkingsverband.

Henk kan goed omgaan met de verschillende lagen in een samenwerkingsverband en zet mensen echt in hun kracht. Zowel op de werkvloer als op bestuursniveau weet hij hoe hij dat aan moet pakken. Hij houdt daarbij steeds voor ogen wat de organisatie, de medewerkers en de overlegorganen nodig hebben om verder te komen.