Home / portfolio / Meerjarenbeleidsplan Lyceum Sancta Maria

Kenmerken
  • voortgezet onderwijs
  • procesbegeleiding
  • beleid
  • start november 2017
  • gereed juli 2018
Meerjarenbeleidsplan Lyceum Sancta Maria

Als Lyceum Sancta Maria hebben we in het kader van taakbeleid met PentaRho samengewerkt. In dat project raakten we onder de indruk van de manier waarop adviseur Liza Middag ingewikkelde discussies samenvat en informatie bundelt. Liza werkte op de achtergrond, maar wist precies de spijker op zijn kop te slaan. Daarom hebben we haar gevraagd om als linking pin op te treden bij de totstandkoming van het meerjarenbeleidsplan van onze school.

PentaRho-adviseur Liza Jansen-Middag weet uit de vaak lastige onderwijsdiscussies precies de kern te halen.

Als schoolleiding willen wij dat het beleidsplan gedragen wordt door medewerkers, leerlingen en ouders. Daarom zijn we met verschillende werkgroepen aan het plan gaan schrijven, in totaal zo’n 40 mensen. Liza heeft als verbindende schakel tussen deze werkgroepen gefungeerd en alle informatie steeds gebundeld. Dit heeft geleid tot een coherent beleidsplan, passend bij onze school.

Liza is in staat om discussies adequaat samen te vatten. Ze heeft bovendien een hoog werktempo, is flexibel en bij haar is afspraak ook altijd afspraak. Je haalt met Liza een topper in huis.