Home / portfolio / Interim-directeur/bestuurder SWV PO LHA

Kenmerken
  • primair onderwijs
  • 48 scholen po
  • 3 scholen sbo
  • start september 2015
  • gereed januari 2017
Interim-directeur/bestuurder SWV PO LHA

Binnen het Samenwerkingsverband PO 30-10 ontstond een vacature voor directeur/bestuurder, nadat de onderliggende schoolbesturen het vertrouwen opzegden in de toenmalige bestuurder. We hebben besloten om iemand te werven die tijdelijk de taak op zich zou nemen.

Henk zijn bestuurlijke kwaliteiten passen heel goed in het veranderingsproces waar passend onderwijs om vraagt.

Henk Norder van PentaRho heeft veel kennis van het onderwijsveld én van de verandering die passend onderwijs met zich meebrengt. Hij heeft direct de lead genomen, heeft de organisatie vormgegeven en onderwijskundige zaken in gang gezet. Nu is er weer rust in de organisatie. Zowel op onderwijskundig als op financieel gebied staat alles weer op de rit.

Als bestuurder van een samenwerkingsverband heb je te maken met allerlei schoolbesturen, met hun eigen verantwoordelijkheid voor hun organisatie. Maar toch wil je veranderingen in gang zetten. Henk is bestuurlijk erg vaardig en kan goed omgaan met die aparte positie die een bestuurder in een samenwerkingsverband heeft. Bovendien kan hij de zaken heel helder en overtuigend uitleggen.