Home / portfolio / Huisvestingsopgave TalentStad Beroepscollege

Kenmerken
  • voortgezet onderwijs
  • revitalisatie
  • start oktober 2015
  • lopend project
Huisvestingsopgave TalentStad Beroepscollege

Bert Kampman van PentaRho is 2 dagen per week werkzaam bij Landstede Groep voor ondersteuning op het gebied van huisvesting. In die rol is hij ook betrokken bij de revitalisatie van het gebouw van TalentStad Beroepscollege. Het gebouw stamt uit 1962 en heeft dito voorzieningen. Er moet dus wat gebeuren om toekomstbestendige huisvesting te realiseren.

Bert heeft ons onder andere geholpen bij de totstandkoming van het programma van eisen, met een doorvertaling naar het inpassingsplan. Hij maakt als adviseur ook deel uit van de stuurgroep en projectgroep en begeleidt ons waar nodig.  Bert is heel kundig als het gaat om huisvesting, maar is ook in staat om een brug te bouwen tussen de wensen van de school/het team en de realisatie van het ontwerp.

Bert luistert goed en kijkt vervolgens of hij de wensen van de klant kan vertalen in een voorlopig ontwerp. Ook zorgt hij voor goede communicatie en afstemming met alle belanghebbenden.

PentaRho heeft voor Landstede Groep al meerdere projecten naar tevredenheid uitgevoerd. Ook over de kwaliteit van Bert als adviseur zijn we erg tevreden.