PCBO-scholen De Bouwhof en De Touwladder gaan in 2021 fuseren. In schooljaar 2021/2022 betrekken ze samen een nieuw gebouw. Tot die tijd zocht PCBO een sterke locatieleider voor De Bouwhof. Het gevoel met PentaRho-adviseur Willeke Wolf was direct goed, vertelt Renate van Iersel, directeur van beide scholen. ‘We zochten een ervaren locatieleider voor De Bouwhof, om het team aan de hand te nemen op weg naar de fusie. Willeke heeft de nodige rust in de school teruggebracht. Ze is iemand…

In het kader van procesbegeleiding leerlingendaling heeft PentaRho in Zuidoost-Friesland drie schoolbesturen (Stichting Comprix, Vereniging Christelijke Scholen Opsterland (VSCO) en Stichting De Tjongerwerven CPO), ondersteund in het vinden van antwoorden op krimp. De procesbegeleiding heeft een drietal concrete resultaten opgeleverd. Ten eerste ligt er een goede basis voor het spreidingsplan voor alle kinderen in de regio. Hiermee kunnen de schoolbesturen en de betrokken gemeenten weer verder. Daarnaast hebben we twee interbestuurlijke fusies (openbaar en bijzonder) op een goede manier afgerond.…

Schoolbestuur De Blauwe Loper werkt al jaren naar tevredenheid samen met PentaRho. Onder andere als het gaat om procesbegeleiding leerlingendaling. Ook heeft PentaRho voor ons een doorberekening gemaakt van de gemeentelijke plannen in het onderzoek naar volledige doordecentralisatie. Het was voor ons dan ook logisch dat we bij twee fusietrajecten tussen scholen de hulp van PentaRho hebben ingeroepen. In deze processen had Ronald veelvuldig contact met de directies, het team en de MR van de betrokken scholen. Ook heeft hij informatieavonden…

OZHW (VO) en 3primair (PO) vinden het belangrijk dat er een soepele overgang is tussen het PO en het VO. We liepen rond met de gedachte om samen te werken met het oog op toekomstgericht onderwijs. PentaRho is gevraagd ons te helpen de samenwerking inhoudelijk vorm te geven en te onderzoeken welke juridische mogelijkheden er zijn. In het proces om te komen tot een fusie hebben we constructief samengewerkt met de adviseurs van PentaRho. Als opdrachtgever krijg je al snel…