"PentaRho is voor ons een betrouwbare en betrokken partner met kennis van zaken. Als Veluwse Onderwijsgroep hebben we een flink aantal schoolgebouwen. Voor ons is het prettig dat PentaRho breed kan adviseren, zowel op strategisch als operationeel gebied. Zo is ziekte op onze afdeling Facilitair Beheer door PentaRho opgelost via detachering. De werkzaamheden zijn snel en goed opgepakt. Ook ondersteunt PentaRho de Veluwse Onderwijsgroep bij het maken van langetermijnplannen als het gaat om huisvesting en investeringen. Verder voeren ze diverse…

De Amersfoortse Berg is een openbare school voor havo en vwo in Amersfoort-Zuid. Voor het te ontwikkelen nieuwe gebouw schakelden ze PentaRho in voor het ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen. ‘Parallel aan de ontwikkeling van het Programma van Eisen voor het nieuwe gebouw hebben we een nieuw schoolplan ontwikkeld, gericht op het onderwijs van de toekomst. We hebben gewerkt aan een duidelijke visie en doelstellingen voor ons onderwijs en deze door vertaald naar de wensen voor een nieuw gebouw’, aldus rector…

In opdracht van Sophia Scholen, een bestuur met 29 basisscholen in de Duin- en Bollenstreek, werkt PentaRho aan verschillende opdrachten, waaronder spreidingsplannen, een inpassingsstudie en ondersteuning bij de invoering van een IKC. Marie-Elle Bakker (manager control) waardeert vooral de eerlijke en prettige manier van werken. ‘Voor de spreidingsplannen hebben we meerdere offertes opgevraagd en voor PentaRho gekozen om hun logische en praktische insteek. Het voorstel was goed onderbouwd, zonder ruimte voor discussie over het eindresultaat. Het traject heeft heel goed…

In het hartje van Amerongen is een nieuw onderkomen gebouwd voor de zustergemeenschap van Zendings-Diaconessenhuis Bethanië. In het gebouw met 7 appartementen voor de zusters en 4 eengezinswoningen zijn de zusters een nieuwe leefgemeenschap gestart. PentaRho begeleidde de bouw van het nieuwe pand. Bewoonster Zuster Greet beschrijft het bouwproces als ‘een mooi proces met de juiste mensen en een prachtig eindresultaat’. ‘De adviseurs van PentaRho hebben de bouwbegeleiding op een hele plezierige manier uitgevoerd. Met zoveel geduld, tact en kennis…

'De komende jaren investeert Fontys in verschillende gebouwen en campussen, met name in Tilburg en Eindhoven, om de fysieke omgeving weer toekomstbestendig te maken. Via een aanbesteding hebben we met drie partijen een raamovereenkomst gesloten, waaronder met PentaRho. Voor de nieuwbouw van onderwijs- en onderzoeksgebouw P8 op Campus Stappegoor in Tilburg hadden we door omstandigheden snel een nieuwe toezichthouder nodig. PentaRho had op dat moment geen eigen mensen beschikbaar. Toch hebben ze direct geschakeld om ons van dienst te zijn.…

Wolfert RISS (Rotterdam International Secondary School) is een groeiende internationale school in Rotterdam. Vlak voor de zomervakantie van 2017 kregen we het voormalige NS-/BAM-kantoor in Rotterdam van de gemeente aangeboden als specifieke locatie. Dit betekende dat we in twee maanden tijd huisvesting moesten regelen voor 150 studenten. En dat met een beperkt budget. Het NS-/BAM-gebouw stond al geruime tijd leeg. De vraag was welke bouwkundige en installatietechnische ingrepen écht noodzakelijk waren om een deel van het gebouw geschikt te maken…

Het karakteristieke gebouw van onze school dateert uit 1953. Vorig jaar kwam er geld voor renovatie beschikbaar en zijn we met verschillende kandidaten voor het bouwprojectmanagement in gesprek gegaan. PentaRho heeft een heel overtuigend verhaal gehouden over haar werkwijze en in combinatie met de goede prijs was dit voor ons doorslaggevend. Over de samenwerking zijn we ontzettend tevreden. PentaRho is multidisciplinair. Ze kijken niet alleen naar het bouwkundige stuk, maar starten met de onderwijsvisie. In gesprekken met het team, ouders…

Met het oog op de te verwachten krimp hebben schoolbesturen en gemeenten in de regio Zeewolde en Harderwijk subsidie aangevraagd voor procesbegeleiding leerlingendaling. Gezamenlijk hebben zij besloten om de bekostiging te gebruiken voor het VO in de plaats Zeewolde. Het doel is te komen tot een breed en toekomstbestendig onderwijsaanbod. PentaRho-adviseur Peter van Heerde begeleidt de partijen als het gaat om huisvestingsvraagstukken en het efficiënt omgaan met de middelen. Hij heeft in nauw overleg met de schoolbesturen en de gemeente…

De Werft is een multifunctioneel gebouw in het centrum van Kaatsheuvel. Een belangrijk onderdeel van het gebouw is de sportfunctie. Het gebouw stamt echter uit de jaren ’70; sporthal en sportzaal voldoen dan ook niet meer aan de eisen van deze tijd. We hebben als gemeente Loop op Zand PentaRho gevraagd ons te ondersteunen bij de realisatie van een toekomstbestendige sportaccommodatie. Er is een scenario-analyse uitgevoerd, waarbij een aantal varianten van (gedeeltelijke) renovatie tot complete nieuwbouw helemaal doorgerekend is. Op…

Dit schooljaar (2018/2019) hebben we met onze vmbo-locatie in Kesteren een volledig nieuw, licht en functioneel schoolgebouw met twee verdiepingen betrokken. Leerlingen en docenten hadden er enorm veel zin in. Het voormalige schoolgebouw was 40 jaar oud en echt niet meer van deze tijd. Voorafgaand en tijdens de bouw heeft PentaRho ons begeleid bij alle keuzes die we moesten maken. Ze hebben ons allereerst geholpen met de onderbouwing richting de gemeente, om de financiering rond te krijgen. Vervolgens is onder…