Samenwerkings-overeenkomst Kindcentrum Olst getekend!

Kindcentrum Olst is weer een stapje dichterbij! Gemeente Olst-Wijhe, De Mare, mijnplein en kinderopvang KOOS tekenden vrijdag 12 november de samenwerkingsovereenkomst met Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV).

Samenwerkings-overeenkomst Kindcentrum Olst getekend!

Met het concept ‘Huren als een Eigenaar’ is voor een alternatieve financieringsvorm gekozen én voor een vorm waarin het beheer van meerdere functies in één gebouw efficiënt geregeld wordt. Schoolbesturen en gemeente worden geen eigenaar, maar huurder! 

Met het project Scholen voor Morgen werken de schoolbesturen en kinderopvang in Olst-Wijhe samen met de gemeente aan de toekomst van het onderwijs. Onder het motto ‘samen werken aan goed onderwijs’ steken de partners in op duurzaam onderwijs, dat kansrijk is voor elk kind en dat een plek heeft midden in de samenleving.

In het nieuwe kindcentrum komen basisonderwijs, kinderdagopvang, peuterwerk, buitenschoolse opvang en een gymzaal. Dit wordt mogelijk nog aangevuld met andere functies die met kinderen te maken hebben, zoals logopedie, Centrum voor Jeugd en Gezin en Jeugdgezondheidszorg.

Programma van Eisen

De volgende stap is het opstellen van een programma van eisen in samenspraak met de De Mare, mijnplein, KOOS en de gemeente. Het is de bedoeling dat het ontwerp volgend jaar wordt gemaakt en dat de bouw in 2023 van start gaat. Het gebouw zal een oppervlakte van circa 4.500 m2 bvo gaan beslaan en zal gerealiseerd worden op de locatie ‘Averbergen’ te Olst. 

Huren als een Eigenaar

Met het alternatieve financieringsconcept ‘Huren als een Eigenaar‘ is het voor schoolbesturen en gemeentes mogelijk ambities waar te maken. zonder dat een schoolbestuur of gemeente hoeft te investeren. Wij kijken op een andere manier naar financiering en rekenen anders dan gebruikelijk, namelijk op basis van huren in plaats van eigendom. In vergelijking met particuliere investeerders (aannemers, projectontwikkelaars) betaalt een gemeente of schoolbestuur geen toeslag op de huur of rente. Het model is volledige transparant.

Voor meer informatie en een heldere video waarin schoolbesturen en gemeentes vertellen over hun ervaringen met dit concept, klik hier.


Ruimte om [Suzanne] te zijn

26 april 2024

Of het nu gaat om huisvestingsadvies, bestuurlijke samenwerking, onderwijsvernieuwing of personele vraagstukken, de adviseurs van Penta Rho zorgen voor ruimte om te zijn. Wat ze precies doen? En hoe het werken bij Penta Rho bevalt? Dat vertellen ze zelf.

Het woord is aan Jeanet Minks

13 maart 2024

Jeanet werkt sinds 2020 als adviseur bij Penta Rho en richt zich op strategische vraagstukken, met name in het primair onderwijs. Ook is ze actief als interim-directeur en heeft ze al veel scholen mogen ondersteunen. Jeanet vertelt over haar expertises en haar mooiste projecten. 

Een IHP voor schoolgebouwen van de toekomst

28 november 2023

Het recht op goed onderwijs in moderne en passende gebouwen staat centraal in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Apeldoorn. Penta Rho heeft in nauwe samenwerking met de gemeente en alle schoolbesturen een IHP ontwikkeld voor de schoolgebouwen van de toekomst..

Scroll naar boven