Haalbaarheidsonderzoek

We beseffen vooraf niet altijd dat we keuzes hebben gemaakt die vergaande gevolgen hebben voor de toekomst. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de totstandkoming van een nieuw gebouw of bij de keuze tussen nieuwbouw, uitbreiding of renovatie. U kunt dit maar één keer goed doen. Om de juiste (locatie)keuze(s) te kunnen maken en een toekomstbestendig besluit te kunnen nemen, is het raadzaam om vooraf grondig onderzoek te doen. Een haalbaarheidsonderzoek en/of scenario-analyse helpt u daarbij.

Uw ambities waarmaken

Het startpunt van een haalbaarheidsonderzoek is de visie van de opdrachtgever of organisatie. Wat is de bedoeling? Is deze visie helder dan gaan we met het haalbaarheidsonderzoek in op alle ruimtelijke en functionele aspecten en locatie-aspecten. Ook de financiële haalbaarheid, oftewel de betaalbaarheid, maakt veelal onderdeel uit van het onderzoek. De adviseurs van Penta Rho kijken altijd verder dan alleen het financiële vraagstuk, door anders te denken of door de verbinding te leggen met een integraal huisvestingsplan (IHP) of het strategisch vastgoedbeleid.

Ook door andere vormen van financiering te onderzoeken en beheer en exploitatie te optimaliseren, kan een project dat onhaalbaar lijkt toch bereikbaar worden. Dit kan bijvoorbeeld door niet te focussen op het eenmalig investeringsniveau, maar door te richten op het verlagen van uw jaarlasten. Wij brengen de total cost of ownership in kaart (dit zijn niet alleen investeringskosten, maar ook exploitatiekosten en bijkomende kosten). U bereikt daarmee politiek draagvlak waardoor u uw ambities kunt waarmaken.

Nieuwe inzichten

Een haalbaarheidsonderzoek kan op verschillende niveaus uitgevoerd worden, van strategisch niveau tot op gebouwniveau. Een dergelijke analyse biedt u een goede basis voor het opstellen van uw huisvestingsbeleid. Als het gaat om een verduurzamingsvraagstuk houden wij rekening met de eisen Frisse Scholen en kijken we ook naar het aspect circulair bouwen en de total cost of ownership.

Aan de hand van een locatiestudie kan onderzocht worden wat de beste locatie voor uw toekomstbestendige gebouw is. Hierbij worden allerlei varianten onderzocht die nieuwe inzichten of samenwerkingskansen kunnen opleveren. Penta Rho kan u tot slot ook ondersteunen bij het gehele bouwproces, van initiatief-/ definitiefase tot en met de oplevering en de nazorgfase.

Contact opnemen met één van onze adviseurs?

Therry Eenkhoorn

Onze aanpak is objectief, deskundig en volledig op maat. Wilt u meer over dit thema te weten komen? Wij komen graag met u in contact. Therry Eenkhoorn is de adviseur die u moet hebben.

Contact opnemen met één van onze adviseurs?

Floor Lensing

Onze aanpak is objectief, deskundig en volledig op maat. Wilt u meer over dit thema te weten komen? Wij komen graag met u in contact. Floor Lensing is de adviseur die u moet hebben.

Contact opnemen met één van onze adviseurs?

Valerie Boon

Onze aanpak is objectief, deskundig en volledig op maat. Wilt u meer over dit thema te weten komen? Wij komen graag met u in contact. Valerie Boon is de adviseur die u moet hebben.

Enkele projecten
Met ruimte om te zijn.

Wilt u op de hoogte blijven?

Abonneer u dan op onze nieuwsbrief om niks te missen.

Scroll naar boven