Kinderopvang in eigen beheer

Voor schoolbesturen kan het een interessante stap zijn om kinderopvang in eigen beheer te hebben en toe te werken naar een integraal kindcentrum (IKC). Kinderen zijn eerder en duidelijker in beeld, waardoor er meer ruimte is voor een warme overdracht en doorgaande leerlijn. Daarnaast is het voor kinderen prettig om één vertrouwde omgeving te hebben en voor ouders om ontzorgd te worden op één en dezelfde locatie. Voor medewerkers levert het aantrekkelijke banen op en zij kunnen breder ingezet worden. Wat kan helpen bij personeelstekort

Twee werelden samenbrengen

Het in eigen beheer hebben van kinderopvang kan echter gepaard gaan met de nodige uitdagingen. Onderwijs en kinderopvang werken vanuit twee heel verschillende werelden. Deze werelden komen steeds vaker samen. De adviseurs van Penta Rho laten deze samenwerking slagen. Wij zijn gesprekspartner en adviseren en ondersteunen vanuit inhoud. In welke mate gaat u samenwerken? En hoe wordt deze samenwerking verder uitgediept?

De traditionele oplossing is les op school tot drie uur ‘s middags en een BSO die vervolgens een eigen programma draait. Steeds vaker wordt er gekozen voor een andere vormen van schooltijden, denk aan een continurooster tot 14.00/14.15 uur. Vragen die een rol spelen bij aansluiting van het onderwijs op kinderopvang en vice versa zijn onder andere: kan er meer tijd genomen worden voor een gerichte overdracht? Kan de samenwerking ingericht worden op basis van een verlengde schooldag? Of kan het aanbod van onderwijs en kinderopvang geïntegreerd worden tot een gezamenlijk programma? En kunnen BSO-activiteiten voor de hele school worden aangeboden? Samen ontwikkelen we beleid en visie voor de lange termijn.

Vraagstukken op meerdere gebieden

Naast het laten slagen van de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang, houden wij ons bezig met vraagstukken als:

  • Is er vraag naar kinderopvang bij school?
  • Hoe ziet de markt eruit? 
  • Welke investering vraagt dit?
  • Hoe wordt de (bestaande en/of nieuwe) ruimte goed benut?
  • Wat is er nodig, zowel binnen als buiten, in vierkante meters?
  • Hoe zorg je dat je voldoet aan de GGD-regelgeving?

Zowel op het gebied van huisvestingsadvies als financiering en organisatieontwikkeling kunt u bij ons terecht. Met een haalbaarheidsonderzoek brengen we de haalbaarheid van uw plannen in kaart. Onze kracht is dat wij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en richtlijnen op het gebied van onderwijs en kinderopvang. Wij zijn sterk in het ontwikkelen van visie en het flexibel denken met vierkante meters.

Contact opnemen met één van onze adviseurs?

Floor Lensing

Onze aanpak is objectief, deskundig en volledig op maat. Wilt u meer over dit thema te weten komen? Wij komen graag met u in contact. Floor Lensing is de adviseur die u moet hebben.

Contact opnemen met één van onze adviseurs?

Valerie Boon

Onze aanpak is objectief, deskundig en volledig op maat. Wilt u meer over dit thema te weten komen? Wij komen graag met u in contact. Valerie Boon is de adviseur die u moet hebben.

Enkele projecten
Met ruimte om te zijn.

Wilt u op de hoogte blijven?

Abonneer u dan op onze nieuwsbrief om niks te missen.

Scroll naar boven