Integraal en strategisch huisvestingsplan

Huisvesting, bijvoorbeeld voor scholen of zorginstellingen, die past bij vandaag én bij de toekomst vraagt om een uitgebreide analyse van doelstellingen, gebruik, plannen, financiële middelen en prognoses. De adviseurs van Penta Rho zijn ervaren in vastgoedstrategie en het opstellen van duurzame en toekomstbestendige integrale, strategische en lange termijn huisvestingsplannen. Wij berekenen verschillende scenario’s op basis waarvan u de juiste keuzes kunt maken.

Integraal Huisvestingsplan

Met een Integraal Huisvestingsplan (IHP) geven gemeente en schoolbesturen samen richting aan de langetermijnvisie voor onderwijshuisvesting. De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting en de schoolbesturen voor de exploitatie ervan. Hiermee wordt het belang van huisvesting voor de kwaliteit van het onderwijs onderstreept. Door het in beeld brengen van de toekomstige huisvestingsbehoefte, kan een beter aanbod van onderwijsvoorzieningen gerealiseerd worden.

De basis van een IHP is een breed gedragen visie op onderwijs. Penta Rho helpt bij het formuleren van de visie en het creëren van draagvlak. Daarna wordt de gezamenlijke visie op onderwijshuisvesting vertaald naar een IHP. Dit IHP geeft inhoudelijk inzicht in de huisvesting van scholen, mogelijk in combinatie met andere voorzieningen of in combinatie met vastgoedstrategie. Uiteraard is hierbij ook rekening gehouden met leerlingenprognoses, ruimtebehoeften en beschikbare financiële middelen.

Strategisch Huisvestingsplan

Heeft u uw organisatiestrategie bepaald en wilt u dit vertalen naar huisvesting? Ook voor een strategisch huisvestingsplan kunt u bij Penta Rho terecht. Wat is het beoogde eindresultaat? Sluit de nieuwe of bestaande huisvesting aan op de strategie die bepaald is? Zo niet, kan het worden aangepast? Zijn er knelpunten? Welke scenario’s zijn er voor de toekomst? De adviseurs van Penta Rho beantwoorden deze vragen samen met u en komen tot een Strategisch Huisvestingsplan (SHP). In een strategisch huisvestingsplan worden heldere kaders geschapen, de uitvoerbaarheid van plannen en ontwikkelingen in kaart gebracht en de plannen voor de lange termijn vastgesteld.

Lange Termijn Huisvestingsplan Zorg

Een lange termijn huisvestingsplan zorg omvat alle afspraken, scenario’s en plannen voor het toekomstbestendig gebruik van huisvesting. Welke investeringen, exploitatie, nieuwbouw of verbouwingen zijn nodig? Om te komen tot een lange termijn huisvestingsplan te komen analyseren wij financiële aspecten en strategische doelstellingen en verbinden wij mensen, inhoud en processen met elkaar.

Contact opnemen met één van onze adviseurs?

Marieke Stevering-Rutten

Onze aanpak is objectief, deskundig en volledig op maat. Wilt u meer over dit thema te weten komen? Wij komen graag met u in contact. Marieke Stevering-Rutten is de adviseur die u moet hebben.

Contact opnemen met één van onze adviseurs?

Floor Lensing

Onze aanpak is objectief, deskundig en volledig op maat. Wilt u meer over dit thema te weten komen? Wij komen graag met u in contact. Floor Lensing is de adviseur die u moet hebben.

Contact opnemen met één van onze adviseurs?

Anneriek Wiegmans

Onze aanpak is objectief, deskundig en volledig op maat. Wilt u meer over dit thema te weten komen? Wij komen graag met u in contact. Anneriek Wiegmans is de adviseur die u moet hebben.

Contact opnemen met één van onze adviseurs?

Bert Kampman

Onze aanpak is objectief, deskundig en volledig op maat. Wilt u meer over dit thema te weten komen? Wij komen graag met u in contact. Bert Kampman is de adviseur die u moet hebben.

Enkele projecten
Met ruimte om te zijn.

Wilt u op de hoogte blijven?

Abonneer u dan op onze nieuwsbrief om niks te missen.

Scroll naar boven