Doordecentralisatie

Nu schoolbesturen volgens de wet zelf belast zijn met het onderhoud van schoolgebouwen, wordt er op veel plaatsen gesproken over doordecentralisatie. De vraag is in welke situaties doordecentralisatie een goede keuze is. En is verzelfstandiging in uw gemeente of voor uw schoolbestuur überhaupt haalbaar? Welke toekomstbestendige afspraken zijn er nodig? Heeft u vragen op dit gebied, dan helpt Penta Rho u als onafhankelijk adviseur graag verder.

De essentie is goede onderwijshuisvesting

Doordecentralisatie is geen doel op zich, maar een middel. De essentie is dat er goede en betaalbare huisvesting is voor de leerlingen. Daar zijn gemeenten en schoolbesturen het vaak helemaal over eens. Wanneer het de gemeente en het schoolbestuur vervolgens lukt een gezamenlijke visie op onderwijshuisvesting te ontwikkelen en een meerjarenplanning met elkaar af te spreken, dan is dat een belangrijke eerste stap. U bent het immers eens over de te maken keuzes, onafhankelijk van welke partij het geld beheert.

Doordecentralisatie, een goed idee?

Is doordecentralisatie voor u als schoolbestuur of gemeente aantrekkelijk? Welke gebouwen zijn er en welke investeringen vragen deze gebouwen de komende jaren? De adviseurs van Penta Rho verzamelen voor u de gegevens die nodig zijn om tot een goed besluit te komen. Doordecentralisatie is maatwerk. Gemeente en schoolbestuur bepalen zelf de exacte afspraken. U kunt rekenen op onze deskundigheid en betrokkenheid om gezamenlijk te komen tot de juiste keuzes voor de toekomst.

Doordecentralisatie op projectniveau

Volledige doordecentralisatie vergt overeenstemming van alle betrokken schoolbesturen en de gemeente. Dat is lang niet altijd haalbaar. Wanneer de visies te ver uiteenlopen, kunt u overwegen om als enig schoolbestuur afspraken te maken over doordecentralisatie. Vaak doet deze vraag zich voor wanneer er één of twee projecten gerealiseerd of gerenoveerd moeten worden. Overweeg in dat geval zeker de bewezen mogelijkheden van alternatieve financiering.

Contact opnemen met één van onze adviseurs?

Bert Kampman

Onze aanpak is objectief, deskundig en volledig op maat. Wilt u meer over dit thema te weten komen? Wij komen graag met u in contact. Bert Kampman is de adviseur die u moet hebben.

Enkele projecten
Met ruimte om te zijn.

Wilt u op de hoogte blijven?

Abonneer u dan op onze nieuwsbrief om niks te missen.

Scroll naar boven