Andere schooltijden

Ouders, werkgevers en maatschappelijke instellingen verwachten steeds vaker van scholen dat zij zich gaan heroriënteren op de schooltijden. Veel scholen worstelen echter met de praktische gevolgen van het aanpassen van de schooltijden. Er is veel keus qua modellen en bovendien is overstappen niet altijd eenvoudig te regelen. Het veranderen van schooltijden is een ingrijpend proces. Het is dan ook van groot belang om alle betrokkenen hierin mee te nemen.

Keuzemogelijkheden

Misschien stelt u zichzelf ook wel de volgende vragen: Welke keuzemogelijkheden zijn er en wat zijn de voor- en nadelen? Welk model past het beste bij onze situatie? Hoe krijgen we het team en de ouders op één lijn? Wat zijn voor onze school de personele en financiële consequenties? Penta Rho begeleidt uw school met een aanpak waarbij wordt stilgestaan bij het huidige model, de wensen voor de toekomst en de mogelijkheden om te veranderen. Wij hebben géén voorkeur voor een bepaald model. Wij staan garant voor een zorgvuldig en transparant proces.

Werkgroep op schoolniveau

Tijdens het intakegesprek met de schooldirectie vragen wij u een werkgroep te formeren op schoolniveau. Veel scholen kiezen voor een werkgroep die bestaat uit zowel ouders (vaak MR-leden) als leerkrachten. In de eerste sessie met de werkgroep staan we samen stil bij de aanleiding en de doelstellingen van het traject.

Als de vraag en de verwachtingen van de school helder zijn, bereiden we een webinar voor. Dit webinar is te volgen door ouders én teamleden. In het webinar worden gangbare en niet gangbare modellen toegelicht met de consequenties die daarbij horen. Deelnemers worden uitgenodigd via een link, vragen stellen is mogelijk middels de chatfunctie.

Voor de ouders stelt Penta Rho een digitale ouderraadpleging op. Hiervoor is een format ontwikkeld dat naar uw wens is aan te passen. U ontvangt een uitgebreide rapportage van de resultaten. Vaak neemt de school zelf een raadpleging onder het team af, de vragen leveren wij.  

Urenberekening

Naast de input vanuit het team en de ouders is er een derde gegeven dat belangrijk is om mee te nemen in de besluitvorming, namelijk de urenberekening. Op basis van de gegevens van de afgelopen jaren (schooltijden en vakantieroosters) berekenen wij verschillende scenario’s en krijgt u een overzicht van de mogelijkheden. Op basis van de opbrengsten en de diverse bijeenkomsten kijken we samen met de werkgroep naar de mogelijkheden en bereiden we een conceptbesluit voor. De directie of het schoolbestuur neemt uiteraard de uiteindelijke beslissing, waarbij de MR instemmingsrecht heeft. Alvast ideeën op doen? In deze blog leest u tien tips voor het anders organiseren van de schooltijden.

Contact opnemen met één van onze adviseurs?

Ronald de Bie

Onze aanpak is objectief, deskundig en volledig op maat. Wilt u meer over dit thema te weten komen? Wij komen graag met u in contact. Ronald de Bie is de adviseur die u moet hebben.

Contact opnemen met één van onze adviseurs?

Jeanet Minks

Onze aanpak is objectief, deskundig en volledig op maat. Wilt u meer over dit thema te weten komen? Wij komen graag met u in contact. Jeanet Minks is de adviseur die u moet hebben.

Contact opnemen met één van onze adviseurs?

Annet Vieveen

Onze aanpak is objectief, deskundig en volledig op maat. Wilt u meer over dit thema te weten komen? Wij komen graag met u in contact. Annet Vieveen is de adviseur die u moet hebben.

Enkele projecten
Met ruimte om te zijn.

Wilt u op de hoogte blijven?

Abonneer u dan op onze nieuwsbrief om niks te missen.

Scroll naar boven