Fusies en procesbegeleiding leerlingendaling

Daling van het aantal kinderen is in talrijke regio’s in Nederland een feit. Wellicht heeft u er als gemeente of schoolbestuur al mee te maken, of krijgt u er in de nabije toekomst mee te maken. Door het zoeken naar oplossingen voor krimp en leerlingendaling en door het zo effectief mogelijk organiseren van scholen, hebben veel schoolbesturen op dit moment te maken met fusietrajecten. Voor veel schoolbesturen en scholen is dit een complexe, intensieve periode met veel impact voor alle betrokkenen in en rondom de school.

Het fusieproces

Heeft u binnenkort te maken met een fusie binnen uw organisatie? Vraagt u zich of hoe een fusieproces het meest kansrijk vormgegeven kan worden? Met welke formaliteiten u te maken krijgt bij het fusieproces? Welke stappen u op welk moment moet ondernemen? Hoe u ervoor zorgt dat er een traject wordt gevolgd dat passend is bij uw situatie? En welke rollen en verantwoordelijkheden er zijn binnen het fusieproces? De adviseurs van Penta Rho hebben ruime ervaring in het begeleiden van fusietrajecten en helpen u graag.

Toekomstbestendig onderwijsaanbod en huisvesting

Wanneer fuseren niet nodig is, maar er wel sprake is van krimp en leerlingendaling, spelen er misschien andere vragen als: wat betekent dit voor uw ruimtebehoefte en voor de toegankelijkheid en kwaliteit van onderwijs- en kindvoorzieningen? Staan er straks lokalen of gebouwen leeg? Een ongewenste situatie die bovendien veel geld kost. Verhuren kan dan een optie zijn. Hoe zorgt u voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod en bijbehorende huisvesting?

Eén van de antwoorden op krimp is samenwerking. Samenwerking tussen besturen, tussen scholen, met kinderopvangorganisaties, gemeenten of sportvoorzieningen. U kunt bijvoorbeeld samenwerken op onderdelen als huisvesting, shared services of personeel. In dat geval profiteert u van de voordelen van samenwerken én behoudt u als schoolbestuur de autonomie.

Een plan van aanpak

In bijeenkomsten komen we samen met u tot visieontwikkeling. U krijgt inzicht in leerlingenstromen en marktkarakteristieken. Ook ontwikkelen we verschillende scenario’s voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod. Dit resulteert in een breed gedragen en toekomstbestendig huisvestingsplan voor uw gemeente of schoolbestuur.

Als het aantal leerlingen in uw regio daalt, krijgt u te maken met vraagstukken op het gebied van financiën, organisatie en huisvesting. Penta Rho ondersteunt onderwijsorganisaties bij al deze aspecten. Hierin zijn wij uniek. U haalt adviseurs in huis met veel expertise op het gebied van krimp, leerlingendaling en fusies. Onze jarenlange ervaring zetten wij graag in om nieuw perspectief voor uw organisatie te creëren.

Contact opnemen met één van onze adviseurs?

Rinke van de Hoek

Onze aanpak is objectief, deskundig en volledig op maat. Wilt u meer over dit thema te weten komen? Wij komen graag met u in contact. Rinke van de Hoek is de adviseur die u moet hebben.

Contact opnemen met één van onze adviseurs?

Anneriek Wiegmans

Onze aanpak is objectief, deskundig en volledig op maat. Wilt u meer over dit thema te weten komen? Wij komen graag met u in contact. Anneriek Wiegmans is de adviseur die u moet hebben.

Contact opnemen met één van onze adviseurs?

Koen Fransen

Onze aanpak is objectief, deskundig en volledig op maat. Wilt u meer over dit thema te weten komen? Wij komen graag met u in contact. Koen Fransen is de adviseur die u moet hebben.

Contact opnemen met één van onze adviseurs?

Ronald de Bie

Onze aanpak is objectief, deskundig en volledig op maat. Wilt u meer over dit thema te weten komen? Wij komen graag met u in contact. Ronald de Bie is de adviseur die u moet hebben.

Enkele projecten
Met ruimte om te zijn.

Wilt u op de hoogte blijven?

Abonneer u dan op onze nieuwsbrief om niks te missen.

Scroll naar boven