Taakbeleid

Taakbeleid staat, mede door het thema werkdruk in het onderwijs, bij veel scholen op de agenda. Toch lukt het in veel organisaties niet om het taakbeleid aan te passen. Het hoge instemmingsquotum (2/3 van het onderwijzend personeel) legt grote druk op het proces. De adviseurs van Penta Rho zijn ervaren met het inrichten en begeleiden van taakbeleid. Bottom-up maken wij taakbeleid dat gedragen wordt in uw organisatie

Wat is taakbeleid?

Taakbeleid gaat over de optimale afstemming van het werk dat op school moet gebeuren (het takenpakket) en de kwaliteiten in combinatie met de beschikbare tijd van het personeel op een school. Taakbeleid bestaat uit drie onderdelen: taakomvangbeleid, taakverdelingsbeleid en taakbelastingbeleid. Wanneer deze drie onderdelen in balans zijn, is het mogelijk een optimale werkomgeving te creëren waarbij (een hoge standaard op het gebied van) onderwijskwaliteit voorop staat. Het primaire doel van uw onderwijsorganisatie.

Procesbegeleiding Penta Rho

Penta Rho heeft zich ontwikkeld tot landelijk deskundige op het gebied van taakbeleid om tot nieuw, innovatief en meer kwalitatief ingericht taakbeleid te komen kunnen wij u begeleiden. Begeleiding van buitenaf biedt een grote kans van slagen. De afgelopen jaren hebben wij meer dan 25 projecten begeleid. Daarbij is op 70% van de scholen het nieuwe taakbeleid met tweederde meerderheid aangenomen.

Met onze expertise dagen wij de medewerkers in uw organisatie uit om ‘out of the box’ te denken, om, in andere woorden, loskomen van het bestaande beeld van taakbeleid. Met een zorgvuldige voorbereiding die maximaal aansluit bij uw organisatie en met werkvormen waarbij wij observerend en analyserend te werk gaan, maken wij uw nieuwe taakbeleid zichtbaar. Taakbeleid, bottom-up opgebouwd, dat op een gedragen meerderheid kan rekenen.

 

Meer lezen over taakbeleid?

Ons uitgangspunt bij de procesbegeleiding is maatwerk, dat aansluit op uw wensen én op de cultuur in uw onderwijsorganisatie. In een brede werkgroep, bestaande uit verschillende medewerkers van uw school, werken we toe naar een breed gedragen opbrengst. Voor meer inhoudelijke informatie kunt u doorklikken naar onderstaande onderwerpen.

Contact opnemen met één van onze adviseurs?

Arjen Verheij

Onze aanpak is objectief, deskundig en volledig op maat. Wilt u meer over dit thema te weten komen? Wij komen graag met u in contact. Arjen Verheij is de adviseur die u moet hebben.

Contact opnemen met één van onze adviseurs?

Fred Ruijling

Onze aanpak is objectief, deskundig en volledig op maat. Wilt u meer over dit thema te weten komen? Wij komen graag met u in contact. Fred Ruijling is de adviseur die u moet hebben.

Contact opnemen met één van onze adviseurs?

Rinke van de Hoek

Onze aanpak is objectief, deskundig en volledig op maat. Wilt u meer over dit thema te weten komen? Wij komen graag met u in contact. Rinke van de Hoek is de adviseur die u moet hebben.

Contact opnemen met één van onze adviseurs?

Koen Fransen

Onze aanpak is objectief, deskundig en volledig op maat. Wilt u meer over dit thema te weten komen? Wij komen graag met u in contact. Koen Fransen is de adviseur die u moet hebben.

Enkele projecten
Met ruimte om te zijn.

Wilt u op de hoogte blijven?

Abonneer u dan op onze nieuwsbrief om niks te missen.

Scroll naar boven