Unieke samenwerking bij vorming RPO’s in het VO

VOS/ABB en Penta Rho brengen hun kennis en ervaring op het gebied van voorzieningenplanning in het voortgezet onderwijs bijeen. Deze unieke samenwerking heeft met name betrekking op regionale plannen voor onderwijsvoorzieningen (RPO’s).

Unieke samenwerking bij vorming RPO’s in het VO

Voorzieningenplanningen gaan over alle wet- en regelgeving die van toepassing is op de vraag wie, waar en onder welke omstandigheden welk soort voortgezet onderwijs mag aanbieden. Hieronder vallen de regels voor stichting, opheffing, omzetting, splitsing, verplaatsing en nevenvestigingen. Naast het juridische aspect kent een voorzieningenplanning ook een sterke procesmatige kant. In het voortgezet onderwijs hebben besturen de mogelijkheid die voorzieningenplanning met elkaar vast te leggen in een plan voor vijf jaar.

Meerjarenopdracht

Penta Rho heeft van het ministerie van OCW de meerjarenopdracht gekregen om in krimpgebieden, waar het onderwijsaanbod bedreigd wordt, partijen bij elkaar te brengen en te ondersteunen bij het verwezenlijken van een dekkend aanbod in de regio. De meerwaarde van onze samenwerking bestaat uit de uitgebreide kennis en ervaring van VOS/ABB op het juridische vlak en op het gebied van identiteit van het voortgezet onderwijs in combinatie met de procesbegeleiding in voorzieningenplanningen waar Penta Rho zeer sterk in is.

Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB:

Ik ben erg blij dat VOS/ABB deze unieke samenwerking met Penta Rho tot stand heeft kunnen brengen. Wij ondersteunen schoolbesturen in grote trajecten over planvorming graag, zodat zij met elkaar een krachtig, gevarieerd en toekomstbestendig onderwijsaanbod kunnen neerzetten. Dat past bij onze visie dat er overal voor alle leerlingen goed onderwijs moet zijn.”

Senior adviseur bestuurlijke samenwerking Fred Ruijling van Penta Rho voegt daaraan toe dat de samenwerking met VOS/ABB een uitgelezen kans biedt om een optimale regionale planning tot stand te brengen.

De procesmatige kant, daar zijn wij heel sterk in. Met de specifieke kennis en ervaring die VOS/ABB inbrengt, kunnen wij een compleet aanbod neerzetten om middelbare scholen daar waar dat nodig is, bij elkaar te brengen met als doel een aanbod te realiseren waarmee elke leerling uit de voeten kan.

Ruimte om [Suzanne] te zijn

26 april 2024

Of het nu gaat om huisvestingsadvies, bestuurlijke samenwerking, onderwijsvernieuwing of personele vraagstukken, de adviseurs van Penta Rho zorgen voor ruimte om te zijn. Wat ze precies doen? En hoe het werken bij Penta Rho bevalt? Dat vertellen ze zelf.

Het woord is aan Jeanet Minks

13 maart 2024

Jeanet werkt sinds 2020 als adviseur bij Penta Rho en richt zich op strategische vraagstukken, met name in het primair onderwijs. Ook is ze actief als interim-directeur en heeft ze al veel scholen mogen ondersteunen. Jeanet vertelt over haar expertises en haar mooiste projecten. 

Een IHP voor schoolgebouwen van de toekomst

28 november 2023

Het recht op goed onderwijs in moderne en passende gebouwen staat centraal in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Apeldoorn. Penta Rho heeft in nauwe samenwerking met de gemeente en alle schoolbesturen een IHP ontwikkeld voor de schoolgebouwen van de toekomst..

Scroll naar boven