Ontwikkeltijd

De cao VO kent de opdracht om ontwikkeltijd te realiseren, zonder dat hier aanvullend budget voor beschikbaar is gesteld. Ontwikkeltijd maakt onderdeel uit van de normjaartaak en dient om die reden benoemd te worden in het nieuwe taakbeleid. Dit staat los van de praktische organisatie en invulling van ontwikkeltijd voor docenten.

Er zijn verschillende manieren om ontwikkeltijd binnen uw school te realiseren:

  • met praktische oplossingen
  • via de lessentabel
  • via het taakbeleid

De werkgroep taakbeleid dient ontwikkeltijd te faciliteren in het nieuwe systeem. Onze voorkeur gaat ernaar uit om de processen om te komen tot ontwikkeltijd en nieuw taakbeleid apart van elkaar te doorlopen. Voor de werkgroep taakbeleid is het van belang dat de kaders waarbinnen ontwikkeltijd gerealiseerd gaat worden helder zijn. Op deze manier wordt voorkomen dat er een onderdeel in het taakbeleid wordt opgenomen, waarbij onduidelijkheid is over de concrete invulling daarvan.

Vanwege de mogelijkheid om ontwikkeltijd via het taakbeleid te faciliteren, ervaren wij dat deze processen vaak door elkaar heen lopen. Wij adviseren om het proces, om te komen tot kaders voor ontwikkeltijd, ook gezamenlijk met een werkgroep doorlopen. Deze werkgroep is een voorloper op de werkgroep taakbeleid. Veelal werkt deze werkgroep na het vaststellen van de kaders voor ontwikkeltijd (ca. 3 bijeenkomsten) verder aan het vormgeven van nieuw taakbeleid (ca. 9 bijeenkomsten).

Contact opnemen met één van onze adviseurs?

Fred Ruijling

Onze aanpak is objectief, deskundig en volledig op maat. Wilt u meer over dit thema te weten komen? Wij komen graag met u in contact. Fred Ruijling is de adviseur die u moet hebben.

Contact opnemen met één van onze adviseurs?

Rinke van de Hoek

Onze aanpak is objectief, deskundig en volledig op maat. Wilt u meer over dit thema te weten komen? Wij komen graag met u in contact. Rinke van de Hoek is de adviseur die u moet hebben.

Enkele projecten
Met ruimte om te zijn.

Wilt u op de hoogte blijven?

Abonneer u dan op onze nieuwsbrief om niks te missen.

Scroll naar boven