Referenties

Hieronder leest u een aantal referenties.

“Penta Rho heeft op de RSG Enkhuizen een werkgroep van negen leden begeleid bij het vormen van nieuw taakbeleid. Met name de kennis van Fred Ruijling op het gebied van taakbeleid en de cao heeft ons geholpen de verschillende mogelijkheden bespreekbaar te maken. Ook zijn bekwaamheid in de rol van voorzitter heb ik als zeer prettig en deskundig ervaren. Daarnaast werden de stukken duidelijk en tijdig gecommuniceerd door Liza Jansen. Dit maakt dat ik de begeleiding door Penta Rho als positief heb ervaren.”
Rick Appelman, lid werkgroep taakbeleid RSG Enkhuizen
“Penta Rho heeft een breed samengestelde werkgroep geleid die nieuw taakbeleid voor onze school heeft ontwikkeld. Vanuit een complexe startsituatie heeft een bijzonder proces geleid tot een grensverleggend resultaat. Evaluaties aan het einde van dit proces en na één jaar hebben aangetoond dat de gewenste besparing is gerealiseerd en de uitkomst breed in de school gedragen is/wordt. Aan dat resultaat heeft Penta Rho een zeer belangrijke bijdrage geleverd.”
Léon Lucas, voorzitter centrale directie
“De ervaring die ik heb met Penta Rho is samen te vatten in 3 woorden: deskundig, doortastend en betrouwbaar. Prettig om in het kader van taakbeleid met ze samen te werken en te merken dat ze echt verstand van zaken hebben. Penta Rho denkt proactief mee en durft op grond van de context van de organisatie ook vernieuwende ideeën in te brengen. De snelheid en accurate manier van communiceren maakt dat ze betrouwbare adviseurs zijn.”
Jeroen Spek, directeur
“Taakbeleid blijkt op onze school, niet veel anders dan het landelijke beeld, moeilijk bespreekbaar en veranderbaar. Tegelijkertijd staat taakbeleid mede vanwege grote aandacht voor werkdruk in het onderwijs hoog op de agenda. Het inschakelen van externe deskundigheid heeft voor ons gewerkt. Fred heeft de door ons ingestelde werkgroep op deskundige en accurate wijze door het ingewikkelde taakbeleid geleid, heeft gespiegeld en de werkgroep meerdere alternatieven voorgehouden. Uiteindelijk is hij erin geslaagd de werkgroep, bestaande uit docenten van verschillende vakken én van verschillende scholen, directievertegenwoordigers en een vertegenwoordiger uit de staf op één lijn te brengen. Nadat bestuur, directie en PMR zich positief hebben uitgesproken heeft ook het personeel met de erbij geldende meerderheidspercentages ingestemd met de voorstellen in de notitie taakbeleid van de werkgroep.”
Henk Heethuis, directeur-bestuurder
“Wij hebben mogen aanschouwen waar het team Fred en Liza sterk in is. Fred als procesbegeleider en Liza als procesbewaker. Waar de een ons meenam op reis, zorgde de ander ervoor dat wij op het spoor bleven. Fred heeft ons meegenomen in de verkenning van de verschillende mogelijkheden, waarbij we af en toe als een vlinder van bloem tot bloem dwarrelden. Liza bleek dan iedere keer weer de ijzersterke roerganger die ons op koers kon houden, door consequent terug te kijken naar uit- en afspraken. Zij hebben het voor elkaar gekregen dat wij gedurende het traject met plezier uit gingen kijken naar de bijeenkomsten, die weliswaar vermoeiend waren door het hoge tempo, maar die meer energie opleverden dan dat zij kostten. Uiteindelijk hebben we een nieuw systeem gevonden dat bij ons past en waarvan wij denken dat het recht doet aan onze uitgangspunten. Het systeem en het traject zijn goed gedocumenteerd. Ik kijk met plezier terug op een inspannend traject met een eindresultaat waar ik trots op ben.”
Kees Nieuwkoop, afdelingsleider (mavo)

Wilt u op de hoogte blijven?

Abonneer u dan op onze nieuwsbrief om niks te missen.

Enkele projecten
Met ruimte om te zijn.

Scroll naar boven