Een IHP voor schoolgebouwen van de toekomst

Het recht op goed onderwijs in moderne en passende gebouwen staat centraal in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Apeldoorn. Penta Rho heeft in nauwe samenwerking met de gemeente en alle schoolbesturen een IHP ontwikkeld voor de schoolgebouwen van de toekomst. Veel schoolgebouwen in Apeldoorn zijn verouderd, terwijl het onderwijssysteem de afgelopen decennia ingrijpend is veranderd.

Een IHP voor schoolgebouwen van de toekomst

Achtergrond

Penta Rho, de schoolbesturen en de gemeente Apeldoorn hebben de handen ineen geslagen om een duurzaam en toekomstbestendig plan te ontwikkelen. Dit plan, voor een periode van zestien jaar, richt zich op samenwerking, maatschappelijke betrokkenheid, kansengelijkheid, duurzaamheid en inclusief onderwijs.

Scholen als maatschappelijk middelpunt in de wijk en het dorp

Een opvallend aspect van het IHP is het streven naar scholen als maatschappelijk middelpunt in de wijk en het dorp. Het gaat niet alleen om het bieden van onderwijs, maar ook om het creëren van ruimte(s) voor andere maatschappelijke partijen. Denk aan buitenschoolse activiteiten, kinderopvang en ontmoeting. Het behouden van scholen in dorpen en een evenwichtige spreiding over wijken draagt bij aan de lokale verankering.

Onderwijs voor alle kinderen en jongeren

Een cruciale pijler van het plan is het streven naar kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen en jongeren, met bijzondere aandacht voor kansengelijkheid. Het IHP integreert voorzieningen voor specifieke doelgroepen, stimuleert een gezonde leefstijl en bevordert beweging door initiatieven zoals groene schoolpleinen.

Duurzaam

Met een scherp oog voor duurzaamheid worden niet alleen nieuwe schoolgebouwen, maar ook bestaande panden verduurzaamd. Dit is echter niet zonder uitdagingen, zoals de stijgende kosten en de krappe arbeidsmarkt. Het IHP erkent deze obstakels en zoekt naar oplossingen.

Unieke samenwerking

Achter dit alles schuilt een unieke samenwerking tussen Penta Rho, de schoolbesturen en de gemeente Apeldoorn. Een intensief proces van overleg, verkennen en gezamenlijke sessies heeft geleid tot een gedragen plan voor de komende zestien jaar. Een mooi voorbeeld van waar samenwerking tussen partijen toe kan leiden.

Kom meer te weten over de professionals achter Penta Rho en onze diensten.  


Ruimte om [Suzanne] te zijn

26 april 2024

Of het nu gaat om huisvestingsadvies, bestuurlijke samenwerking, onderwijsvernieuwing of personele vraagstukken, de adviseurs van Penta Rho zorgen voor ruimte om te zijn. Wat ze precies doen? En hoe het werken bij Penta Rho bevalt? Dat vertellen ze zelf.

Het woord is aan Jeanet Minks

13 maart 2024

Jeanet werkt sinds 2020 als adviseur bij Penta Rho en richt zich op strategische vraagstukken, met name in het primair onderwijs. Ook is ze actief als interim-directeur en heeft ze al veel scholen mogen ondersteunen. Jeanet vertelt over haar expertises en haar mooiste projecten. 

Opnieuw een mijlpaal; nieuwbouw Rosengaerde van start!

02 november 2023

Op woensdag 25 oktober sloegen met veel enthousiasme Margot Seip (bestuurder Rosengaerde), wethouder Andre Schuurman van de gemeente Dalfsen, acquisitiemanager Monique Tetteroo van het Bouwinvest Dutch Healthcare Fund en algemeen directeur Bob Winters van Kuiper Groep op symbolische wijze vier palen in de grond. Namens Rosengaerde is Penta Rho als procesmanager betrokke

Scroll naar boven