Mijnschoolkwaliteit

Met Mijnschoolkwaliteit bieden wij u alle hulpmiddelen om het kwaliteitsbeleid zelf vorm te geven en daarbij de eigen kwaliteitsdoelen te formuleren, te monitoren en te realiseren. Iedere school of organisatie is uniek en heeft te maken met andere uitdagingen. Met Mijnschoolkwaliteit worden realistische ambities geformuleerd, passend bij uw eigen visie op kwaliteitszorg.

Mijnschoolkwaliteit

Penta Rho is een gecertificeerd trainingsbureau voor de modules van Mijnschoolkwaliteit: Onsbeleidsplan, Mijnschoolplan, WMK (Werken Met Kwaliteit) en Mijnschoolteam. WMK is beschikbaar binnen ParnasSys en koppelt met Mijnschoolplan. De modules zijn ontwikkeld door Cees Bos en los verkrijgbaar, maar ook als pakket.

Modules

Onsbeleidsplan
Onsbeleidsplan is de bestuursversie van Mijnschoolplan. Onsbeleidsplan helpt u als bestuurder om zaken centraal te organiseren, kwaliteit schooloverstijgend te ontwerpen en dit inzichtelijk te maken. Centraal kunnen teksten en actiepunten klaargezet worden die schoolleiders kunnen verwerken in hun schoolplannen. Hiermee zet het bestuur heldere lijnen uit en genereert het bestuur een rapportage voor de scholen. Ook op bestuursniveau is het mogelijk de voortgang van de schoolplannen, de actiepunten en de resultaten van de scholen te monitoren. Onsbeleidsplan sluit naadloos aan op Mijnschoolplan.

Mijnschoolplan
Met Mijnschoolplan maakt u snel en eenvoudig het schoolplan, de jaarplannen en de bijbehorende jaarverslagen. Ook biedt deze module de mogelijkheid tot het maken van de volgende aanvullende documenten:

  • schoolondersteuningsprofiel
  • schoolrapportage opbrengsten
  • analyse referentieniveaus
  • scholingsplan
  • leerstofaanbod
  • onderwijsachterstanden
  • competentiegids

Werken Met Kwaliteit
Werken Met Kwaliteit (WMK) legt de basis voor goede kwaliteitszorg en personeelsbeleid voor iedere school en elk bestuur. U heeft de vrijheid om eigen vragenlijsten toe te voegen voor het onderzoek en om eigen thema’s te ontwikkelen. De thematische vragenlijsten die al klaarstaan, kunt u daarbij als startpunt gebruiken. Met heldere rapportages, verbeterpunten en conclusies maakt u de vertaalslag naar de organisatie. In combinatie met Mijnschoolplan zet u de verbeterpunten automatisch in uw schoolplan.

Mijnschoolteam
Mijnschoolteam helpt u om de ontwikkeling van leraren in beeld te brengen. Het faciliteert met rapporten en teamoverzichten bij het nemen van de juiste initiatieven om leraren te ontwikkelen en ondersteunen.

Advies en training op maat

Wilt u meer informatie over deze modules, heeft u behoefte aan een vrijblijvend gesprek/een demonstratie of kiest u liever voor een training op maat, neem dan contact op met Jeanet Minks.


Verhuizing Wooldhuis een stap dichterbij

15 februari 2023

De verhuizing voor de cliënten van Het Wooldhuis in Heino komt een stap dichterbij! Op donderdag 19 januari en op donderdag 2 februari vonden respectievelijk de opleveringen van fase 1 en 2 plaats.

Penta Rho is vernieuwd!

07 februari 2023

Misschien heeft u ons al rond zien rijden in onze nieuw bestickerde auto’s? De afgelopen weken lieten we de buitenwereld al beetje bij beetje kennismaken met het nieuwe logo van Penta Rho. Maar niet alleen het logo is vernieuwd, ook de complete huisstijl en website zijn onder handen genomen. Vandaag lanceren we het nieuwe Penta Rho officieel. Wij zijn klaar om gezien te worden!

Scroll naar boven