Mijnschoolkwaliteit

Met Mijnschoolkwaliteit bieden wij u alle hulpmiddelen om het kwaliteitsbeleid zelf vorm te geven en daarbij de eigen kwaliteitsdoelen te formuleren, te monitoren en te realiseren. Iedere school of organisatie is uniek en heeft te maken met andere uitdagingen. Met Mijnschoolkwaliteit worden realistische ambities geformuleerd, passend bij uw eigen visie op kwaliteitszorg.

Mijnschoolkwaliteit

Penta Rho is een gecertificeerd trainingsbureau voor de modules van Mijnschoolkwaliteit: Onsbeleidsplan, Mijnschoolplan, WMK (Werken Met Kwaliteit) en Mijnschoolteam. WMK is beschikbaar binnen ParnasSys en koppelt met Mijnschoolplan. De modules zijn ontwikkeld door Cees Bos en los verkrijgbaar, maar ook als pakket.

Modules

Onsbeleidsplan
Onsbeleidsplan is de bestuursversie van Mijnschoolplan. Onsbeleidsplan helpt u als bestuurder om zaken centraal te organiseren, kwaliteit schooloverstijgend te ontwerpen en dit inzichtelijk te maken. Centraal kunnen teksten en actiepunten klaargezet worden die schoolleiders kunnen verwerken in hun schoolplannen. Hiermee zet het bestuur heldere lijnen uit en genereert het bestuur een rapportage voor de scholen. Ook op bestuursniveau is het mogelijk de voortgang van de schoolplannen, de actiepunten en de resultaten van de scholen te monitoren. Onsbeleidsplan sluit naadloos aan op Mijnschoolplan.

Mijnschoolplan
Met Mijnschoolplan maakt u snel en eenvoudig het schoolplan, de jaarplannen en de bijbehorende jaarverslagen. Ook biedt deze module de mogelijkheid tot het maken van de volgende aanvullende documenten:

  • schoolondersteuningsprofiel
  • schoolrapportage opbrengsten
  • analyse referentieniveaus
  • scholingsplan
  • leerstofaanbod
  • onderwijsachterstanden
  • competentiegids

Werken Met Kwaliteit
Werken Met Kwaliteit (WMK) legt de basis voor goede kwaliteitszorg en personeelsbeleid voor iedere school en elk bestuur. U heeft de vrijheid om eigen vragenlijsten toe te voegen voor het onderzoek en om eigen thema’s te ontwikkelen. De thematische vragenlijsten die al klaarstaan, kunt u daarbij als startpunt gebruiken. Met heldere rapportages, verbeterpunten en conclusies maakt u de vertaalslag naar de organisatie. In combinatie met Mijnschoolplan zet u de verbeterpunten automatisch in uw schoolplan.

Mijnschoolteam
Mijnschoolteam helpt u om de ontwikkeling van leraren in beeld te brengen. Het faciliteert met rapporten en teamoverzichten bij het nemen van de juiste initiatieven om leraren te ontwikkelen en ondersteunen.

Advies en training op maat

Wilt u meer informatie over deze modules, heeft u behoefte aan een vrijblijvend gesprek/een demonstratie of kiest u liever voor een training op maat, neem dan contact op met Jeanet Minks.


Ruimte om [Suzanne] te zijn

26 april 2024

Of het nu gaat om huisvestingsadvies, bestuurlijke samenwerking, onderwijsvernieuwing of personele vraagstukken, de adviseurs van Penta Rho zorgen voor ruimte om te zijn. Wat ze precies doen? En hoe het werken bij Penta Rho bevalt? Dat vertellen ze zelf.

Het woord is aan Jeanet Minks

13 maart 2024

Jeanet werkt sinds 2020 als adviseur bij Penta Rho en richt zich op strategische vraagstukken, met name in het primair onderwijs. Ook is ze actief als interim-directeur en heeft ze al veel scholen mogen ondersteunen. Jeanet vertelt over haar expertises en haar mooiste projecten. 

Een IHP voor schoolgebouwen van de toekomst

28 november 2023

Het recht op goed onderwijs in moderne en passende gebouwen staat centraal in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Apeldoorn. Penta Rho heeft in nauwe samenwerking met de gemeente en alle schoolbesturen een IHP ontwikkeld voor de schoolgebouwen van de toekomst..

Scroll naar boven