Samenwerking in het VO als antwoord op krimp in regio’s

Twee jaar geleden is Penta Rho, in opdracht van het ministerie van OCW, gestart met regionale procesbegeleiding leerlingendaling in het voortgezet onderwijs (VO). Tot nu toe hebben wij zes regio’s begeleid. In de meeste gevallen is gekozen voor samenwerking tussen schoolbesturen. Resultaat: in deze regio’s is ook richting de toekomst een kwalitatief en volwaardig onderwijsaanbod gegarandeerd.

Samenwerking in het VO als antwoord op krimp in regio’s

Vanwege de positieve resultaten heeft het ministerie besloten de opdracht met een jaar te verlengen. “We zien dat besturen die elkaar altijd beconcurreerden, nu toch gaan samenwerken. Het gaat niet langer over het belang van de eigen organisatie, maar vooral over het belang van de leerling en de regio. Als je vanuit dat punt vertrekt, kun je echt stappen zetten”, aldus Fred Ruijling en Marieke Stevering (beiden procesbegeleiders namens Penta Rho).

Te klein

Fred en Marieke noemen een aantal voorbeelden, waaronder de situatie op Schiermonnikoog. “De school was daar te klein om zelfstandig te blijven. Door een fusie is de school nu een nevenvestiging geworden. Ondanks het beperkte aantal leerlingen blijft het aanbod op het eiland nu gewoon bestaan. Op de Veluwe gaat het onder andere om een smalle bovenbouw havo/atheneum. Samenwerking kan daar het voortbestaan van het onderwijsaanbod, in profielen en kleine vakken, garanderen.”

Samenwerking is het antwoord

Tot maart 2022 gaan de procesbegeleiders van Penta Rho nog in meerdere regio’s aan de slag. Het ministerie wijst de regio’s aan. “In elke regio starten we met een inventarisatie van wensen en behoeften. Op basis daarvan maken we een plan van aanpak dat kan rekenen op draagvlak van de schoolbesturen. Samenwerking is veelal het antwoord, maar op welke manier schoolbesturen gaan samenwerken, onderzoeken we gaandeweg.”

In een traject worden alle aspecten van de scholen bekeken. “Als procesbegeleiders denken wij op alle fronten mee. Denk aan onderwijsaanbod, organisatieaspecten, governance, personeel en soms ook op het gebied van huisvesting.”

Meer informatie?

Wilt u meer weten over procesbegeleiding leerlingendaling of fusietrajecten, neem dan contact op
met Fred Ruijling of Marieke Stevering-Rutten.


Ruimte om [Suzanne] te zijn

26 april 2024

Of het nu gaat om huisvestingsadvies, bestuurlijke samenwerking, onderwijsvernieuwing of personele vraagstukken, de adviseurs van Penta Rho zorgen voor ruimte om te zijn. Wat ze precies doen? En hoe het werken bij Penta Rho bevalt? Dat vertellen ze zelf.

Het woord is aan Jeanet Minks

13 maart 2024

Jeanet werkt sinds 2020 als adviseur bij Penta Rho en richt zich op strategische vraagstukken, met name in het primair onderwijs. Ook is ze actief als interim-directeur en heeft ze al veel scholen mogen ondersteunen. Jeanet vertelt over haar expertises en haar mooiste projecten. 

Een IHP voor schoolgebouwen van de toekomst

28 november 2023

Het recht op goed onderwijs in moderne en passende gebouwen staat centraal in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Apeldoorn. Penta Rho heeft in nauwe samenwerking met de gemeente en alle schoolbesturen een IHP ontwikkeld voor de schoolgebouwen van de toekomst..

Scroll naar boven