Samenwerking in het VO als antwoord op krimp in regio’s

Twee jaar geleden is Penta Rho, in opdracht van het ministerie van OCW, gestart met regionale procesbegeleiding leerlingendaling in het voortgezet onderwijs (VO). Tot nu toe hebben wij zes regio’s begeleid. In de meeste gevallen is gekozen voor samenwerking tussen schoolbesturen. Resultaat: in deze regio’s is ook richting de toekomst een kwalitatief en volwaardig onderwijsaanbod gegarandeerd.

Samenwerking in het VO als antwoord op krimp in regio’s

Vanwege de positieve resultaten heeft het ministerie besloten de opdracht met een jaar te verlengen. “We zien dat besturen die elkaar altijd beconcurreerden, nu toch gaan samenwerken. Het gaat niet langer over het belang van de eigen organisatie, maar vooral over het belang van de leerling en de regio. Als je vanuit dat punt vertrekt, kun je echt stappen zetten”, aldus Fred Ruijling en Marieke Stevering (beiden procesbegeleiders namens Penta Rho).

Te klein

Fred en Marieke noemen een aantal voorbeelden, waaronder de situatie op Schiermonnikoog. “De school was daar te klein om zelfstandig te blijven. Door een fusie is de school nu een nevenvestiging geworden. Ondanks het beperkte aantal leerlingen blijft het aanbod op het eiland nu gewoon bestaan. Op de Veluwe gaat het onder andere om een smalle bovenbouw havo/atheneum. Samenwerking kan daar het voortbestaan van het onderwijsaanbod, in profielen en kleine vakken, garanderen.”

Samenwerking is het antwoord

Tot maart 2022 gaan de procesbegeleiders van Penta Rho nog in meerdere regio’s aan de slag. Het ministerie wijst de regio’s aan. “In elke regio starten we met een inventarisatie van wensen en behoeften. Op basis daarvan maken we een plan van aanpak dat kan rekenen op draagvlak van de schoolbesturen. Samenwerking is veelal het antwoord, maar op welke manier schoolbesturen gaan samenwerken, onderzoeken we gaandeweg.”

In een traject worden alle aspecten van de scholen bekeken. “Als procesbegeleiders denken wij op alle fronten mee. Denk aan onderwijsaanbod, organisatieaspecten, governance, personeel en soms ook op het gebied van huisvesting.”

Meer informatie?

Wilt u meer weten over procesbegeleiding leerlingendaling of fusietrajecten, neem dan contact op
met Fred Ruijling of Marieke Stevering-Rutten.


Verhuizing Wooldhuis een stap dichterbij

15 februari 2023

De verhuizing voor de cliënten van Het Wooldhuis in Heino komt een stap dichterbij! Op donderdag 19 januari en op donderdag 2 februari vonden respectievelijk de opleveringen van fase 1 en 2 plaats.

Penta Rho is vernieuwd!

07 februari 2023

Misschien heeft u ons al rond zien rijden in onze nieuw bestickerde auto’s? De afgelopen weken lieten we de buitenwereld al beetje bij beetje kennismaken met het nieuwe logo van Penta Rho. Maar niet alleen het logo is vernieuwd, ook de complete huisstijl en website zijn onder handen genomen. Vandaag lanceren we het nieuwe Penta Rho officieel. Wij zijn klaar om gezien te worden!

Scroll naar boven