Unieke samenwerking: drie vmbo-scholen bundelen krachten

De vmbo-opleidingen van CSG Het Noordik, Het Erasmus en Pius X College in Almelo bundelen hun krachten. Vanaf 1 augustus 2022 gaan ze samen als één school voor vmbo. Hoewel door leerlingendaling steeds meer scholen gaan samenwerken, is samenwerking tussen drie scholen nog uniek in Nederland. Ook bijzonder: van oudsher was er sprake van flinke concurrentie. Door gezamenlijk het belang van de leerling voorop te stellen, blijft voor de toekomst goed en volledig vmbo-onderwijs in Almelo bestaan.

Unieke samenwerking: drie vmbo-scholen bundelen krachten

Gesprekken over de samenwerking zijn al jaren geleden gestart. In februari 2019 tekenden de (toen nog vier) partijen een intentieverklaring voor een duurzame samenwerking voor het vmbo in Almelo. Grootste drijfveer voor samenwerking: dalende leerlingenaantallen en behoud van het onderwijsaanbod, en dus optimale kansen en keuzes voor leerlingen. De nieuwe school biedt straks maar liefst 8 van de 10 vmbo-profielen aan.

Procesbegeleiding is onmisbaar

Penta Rho-adviseurs Fred Ruijling en Liza Jansen-Middag zijn vanaf het begin betrokken bij het proces. Zij begeleiden de stuurgroep en diverse werkgroepen.

Inge Sterenborg, bestuurder van Het Noordik: “Penta Rho heeft in het begin als onafhankelijke partij gesprekken gevoerd met alle individuele besturen. We voelden allemaal de urgentie, maar er zijn natuurlijk ook verschillen. En pijnpunten die opgelost moesten worden. In zo’n ingewikkeld proces moet je als bestuurders over de grenzen van je eigen organisatie heen kijken. “

Dankzij Penta Rho is het onderlinge vertrouwen gegroeid en raken we steeds meer op elkaar ingespeeld. Zonder externe procesbegeleider was dit veel lastiger geweest.

Parallelle processen

Vlak voor of direct na de zomervakantie tekenen partijen de samenwerkingsovereenkomst. Een belangrijk moment, maar zowel op het gebied van organisatie, onderwijsvisie én huisvesting is al heel veel werk verzet. Verschillende ontwerpteams en werkgroepen zijn aan de slag gegaan en de architect heeft de plannen voor het gebouw al gepresenteerd. Inge: “Wachten is geen optie. We moeten tegelijkertijd zorgen voor draagvlak én werken aan de uitwerking om op 1 augustus 2022 te kunnen starten. Omdat dit parallel loopt, krijgt iedereen wel direct gevoel bij de samenwerking. En worden mensen ook enthousiast.

Eén gebouw en een nieuwe naam!
Twee van de drie scholen zijn nu al gehuisvest op de plek van de nieuwe school. Het gebouw aan de Catharina van Renneslaan gaat flink op de schop. “Het wordt een behoorlijke verbouwing. Nu zijn er nog twee ingangen, dat wordt er straks één natuurlijk. Maar ook binnen moet er flink verbouwd worden, om plaats te bieden aan alle 1.100 leerlingen en alle profielen.”

De datum van 1 augustus 2022 is best spannend. Toch is Inge Sterenborg vol vertrouwen dat het gaat lukken. “De planning is ambitieus, maar op 1 augustus 2022 zijn we klaar om aan de slag te gaan als één school en één team.”

Op 17 juni jl. onthulden leerlingen van de drie deelnemende vmbo-scholen de nieuwe naam. Op het Alma College mogen leerlingen van vmbo basis, kader en gemengde/theoretische leerweg aan de slag. De school biedt straks acht van de tien vmbo-profielen aan.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over procesbegeleiding leerlingendaling of fusietrajecten, neem dan contact op met Fred Ruijling.


Ruimte om [Suzanne] te zijn

26 april 2024

Of het nu gaat om huisvestingsadvies, bestuurlijke samenwerking, onderwijsvernieuwing of personele vraagstukken, de adviseurs van Penta Rho zorgen voor ruimte om te zijn. Wat ze precies doen? En hoe het werken bij Penta Rho bevalt? Dat vertellen ze zelf.

Het woord is aan Jeanet Minks

13 maart 2024

Jeanet werkt sinds 2020 als adviseur bij Penta Rho en richt zich op strategische vraagstukken, met name in het primair onderwijs. Ook is ze actief als interim-directeur en heeft ze al veel scholen mogen ondersteunen. Jeanet vertelt over haar expertises en haar mooiste projecten. 

Een IHP voor schoolgebouwen van de toekomst

28 november 2023

Het recht op goed onderwijs in moderne en passende gebouwen staat centraal in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Apeldoorn. Penta Rho heeft in nauwe samenwerking met de gemeente en alle schoolbesturen een IHP ontwikkeld voor de schoolgebouwen van de toekomst..

Scroll naar boven