Wilhelminaschool krijgt nieuw gebouw voor 6,5 miljoen euro

De Wilhelminaschool is een van de Doetinchemse basisscholen die groeit. De school is gedateerd en barst inmiddels uit haar voegen. De teamkamer, het speellokaal en de hal worden al ingezet, naast de twee units met leslokalen. De Wilhelminaschool vormt samen met kinderopvang Twinkel een kindcentrum.

Wilhelminaschool krijgt nieuw gebouw voor 6,5 miljoen euro

Omdat het nieuwe kindcentrum op de plek van de huidige school wordt gerealiseerd, zullen de school en de kinderopvang een jaar lang elders gehuisvest worden. De zoektocht naar tijdelijke huisvesting is in volle gang.

PentaRho begeleidt de De Wilhelminaschool bij het gehele proces, vanaf de initiatief- & definitiefase tot en met de nazorgfase na oplevering van de toekomstbestendige en moderne nieuwbouw.
Het bouwheerschap is na afronding van de definitiefase door de gemeente overgedragen aan het schoolbestuur.

Draag jij ook graag een steentje bij aan dit soort projecten? Kijk dan eens op onze vacaturepagina.
Wij zoeken nog enthousiaste professionals (adviseurs en bouwprojectmanagers) die ons team komen versterken.

Voor meer achtergrondinformatie over dit project en het gesprek met Erik Lammers (directeur-bestuurder),
zie ook onderstaande animatie en het artikel in De Gelderlander.


Ruimte om [Suzanne] te zijn

26 april 2024

Of het nu gaat om huisvestingsadvies, bestuurlijke samenwerking, onderwijsvernieuwing of personele vraagstukken, de adviseurs van Penta Rho zorgen voor ruimte om te zijn. Wat ze precies doen? En hoe het werken bij Penta Rho bevalt? Dat vertellen ze zelf.

Het woord is aan Jeanet Minks

13 maart 2024

Jeanet werkt sinds 2020 als adviseur bij Penta Rho en richt zich op strategische vraagstukken, met name in het primair onderwijs. Ook is ze actief als interim-directeur en heeft ze al veel scholen mogen ondersteunen. Jeanet vertelt over haar expertises en haar mooiste projecten. 

Een IHP voor schoolgebouwen van de toekomst

28 november 2023

Het recht op goed onderwijs in moderne en passende gebouwen staat centraal in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Apeldoorn. Penta Rho heeft in nauwe samenwerking met de gemeente en alle schoolbesturen een IHP ontwikkeld voor de schoolgebouwen van de toekomst..

Scroll naar boven