Mijnschoolkwaliteit

Met “MijnSchoolkwaliteit” bieden wij de school of organisatie alle hulpmiddelen om het kwaliteitsbeleid zelf vorm te geven en daarbij de eigen kwaliteitsdoelen te formuleren, monitoren en realiseren. Iedere school of organisatie is anders en kan heeft zijn of haar eigen uitdagingen. Met “MijnSchoolkwaliteit” worden realistische ambities geformuleerd passend bij de eigen visie op kwaliteitszorg.

Mijnschoolkwaliteit

Op het gebied van “Mijnschoolkwaliteit” zijn er diverse trainingen mogelijk rondom de bijbehorende producten Onsbeleidsplan, Mijnschoolplan, WMK en Mijnschoolteam (inclusief de Parnassys varianten). De producten zijn inhoudelijk gemaakt door Cees Bos. Meer informatie over de producten kun je hier vinden.

Penta Rho is een gecertificeerd trainingsbureau voor de producten van “Mijnschoolkwaliteit”. Wij kunnen u helpen met een demonstratie, de implementatie of een training op maat. “Mijnschoolkwaliteit” bestaat uit diverse modules. Deze modules zijn los te verkrijgen, maar worden ook als pakket aangeboden.

Onsbeleidsplan

Onsbeleidsplan is de bestuursversie van Mijnschoolplan. Hiermee zet het bestuur heldere lijnen uit en genereert een rapportage voor de scholen. Het sluit naadloos aan bij Mijnschoolplan. Meer inhoudelijke informatie over Onsbeleidsplan vindt u hier.

Mijnschoolplan

Met Mijnschoolplan maakt u snel en eenvoudig het schoolplan, jaarplannen en bijbehorende jaarverslagen. Ook biedt deze module de mogelijkheid tot het maken van de volgende aanvullende documenten:

   • Schoolondersteuningsprofiel
   • Schoolrapportage opbrengsten
   • Analyse referentieniveaus
   • Professioneel statuut
   • Scholingsplan
   • Leerstofaanbod
   • Onderwijsachterstanden
   • Competentiegids
   • Burgerschap
   • Veiligheidsplan
   • Beleidsplan begaafdheid

Meer inhoudelijke informatie over Mijnschoolplan vindt u hier.

Werken Met Kwaliteit (WMK)

Werken met Kwaliteit (WMK) legt de basis voor goede kwaliteitszorg en personeelsbeleid voor iedere school en elk bestuur. U heeft de vrijheid om eigen vragenlijsten toe te voegen voor het onderzoeken en ontwikkelen van eigen thema’s. De thematische vragenlijsten die al klaar staan kunt u daarbij als startpunt gebruiken. Met heldere rapportages, verbeterpunten en conclusies maakt u de vertaalslag naar de organisatie. In combinatie met Mijnschoolplan zet u de verbeterpunten automatisch in uw schoolplan.

Meer inhoudelijk informatie over WMK vindt u hier.

Mijnschoolteam

Mijnschoolteam helpt u om de ontwikkeling van leraren in beeld te brengen. Het faciliteert met rapporten en teamoverzichten bij het nemen van de juiste initiatieven om de leraren te ontwikkelen en ondersteunen.

Meer inhoudelijke informatie over Mijnschoolteam vindt u hier.

Wilt u meer informatie of een demonstratie van een of meerdere producten van Mijnschoolkwaliteit? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 055 – 538 66 90 of per e-mail: [email protected].


Contact opnemen met één van onze adviseurs?

Jeanet Minks

Onze aanpak is objectief, deskundig en volledig op maat. Wilt u meer over dit thema te weten komen? Wij komen graag met u in contact. Jeanet Minks is de adviseur die u moet hebben.

Andere workshops en evenementen

Integraal Kindcentrum

Heeft u binnenkort te maken met ontwikkelingen van uw school richting een Integraal Kindcentrum (IKC)? Vraagt u zich af hoe dit proces het meest kansrijk vormgegeven kan worden? Volg dan de workshop “Integraal Kindcentrum”!

Fusietrajecten in het primair onderwijs

Heeft u binnenkort te maken met een fusie binnen uw organisatie? Vraagt u zich af hoe een fusieproces het meest kansrijk vormgegeven kan worden? Volg dan de workshop “Fusietrajecten in het primair onderwijs”!

Schoolplanontwikkeling

Staat u voor de uitdaging om een nieuw schoolplan te ontwikkelen? Hoe zorgt u ervoor dat het nieuwe plan draagvlak krijgt binnen uw team? Als u voor deze uitdagingen staat, volg dan de workshop “Schoolplanontwikkeling”!

Scroll naar boven